torsdag 28 februari 2008

Dubbla budskap

Partisekreteraren sköter organisationsverksamheten, säger Centerpartiets politiker och också partiordföranden, statsminister Vanhanen.
Ifall så vore fallet, skulle inte min kollega Korhonen inom centern uttala sig såsom han gör. Partisekreterarna får nog ha åsikter - också politiska - men att ständigt som centerns partisekreterare agera med dubbelt budskap skadar samarbetet med de andra partierna. Det kan inte vara så att partiet centralt jobbar i enlighet med regeringsprogrammet och att partisekreteraren å sin sida förmedlar det motsatta budskapet i syfte att fria till fältet och väljarna.

S0m partisekreterare är i alla fall min uppgift att försöka påverka partiets budskap i ett sådant skede att vi utåt kan vara eniga - i ett skede då partiets linje utstökas. Och så skall man lära sig att leva med också dåliga beslut och göra det bästa av det omöjliga. Detta gäller såväl partisekreterare som andra påverkare inom sfp.

tisdag 19 februari 2008

Helsingforsministrarnas agerande förvånar

Är det på det här sättet kommunministern påhejad av Vapaavuori och Brax vill
äventyra och försvåra förverkligandet av KSSR-processen?

Det frivilliga samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner har kommit bra igång. Nu
verkar det som om centerns kommunminister tillsammans med regeringskumpanerna i
samlingspartiet och gröna vill äventyra samarbetet bl.a. gällande trafik och
avfallshantering. Ministrarna verkar villkorslöst utgå från att stora enheter alltid
innebär kostnadseffektivitet i serviceproduktionen. Så är inte fallet, det bevisas
bl.a av professor Heikki Loikkanens undersökning.

De gröna motsatte sig en folkomröstning i Ingå och noterade inte alls resultatet av
folkomröstningen i Sibbo. Varav nu detta intresse för folkomröstning?

Alla tre Helsingforsministrar som nu föreslår en folkomröstning, Vapaavuori, Kiviniemi
och Brax, sitter själva i Helsingfors stadsfullmäktige och kritiserar trots det
fullmäktige och tjänstemännen för avsaknaden av debatt. Deras logik är minst sagt
förbryllande.

Svenska folkpartiet understryker frivillighet i samarbetet mellan kommunerna, samarbete
är uttryckligen den bärande tanken i KSSR-processen. Det bästa resultatet gällande
service för kommuninvånarna uppnås genom det samarbete som huvudstadsregionens
kommuner redan nu förbundit sig till. Varför vill ministrarna Kiviniemi, Vapaavuori och
Brax nu plötsligt äventyra hela KSSR-processen?

söndag 17 februari 2008

Centern svek studentsvenskan


Nu finns det statistik över dem som valt bort svenskan i studentskrivningarna. Under de senaste tre åren har närmare 40 % av eleverna i de finskspråkiga skolorna valt att inte skriva svenskan i studentskrivningarna. Centern bär ansvarat för detta.

Inte en enda centerpartist röstade för att svenskan skulle bestå som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna då riksdagen röstade i frågan. I siffror betyder detta att 47 närvarande centerpartiets riksdagsledamöter röstade emot.
Nu ser vi resultatet som lett till att den levande tvåspråkigheten i Finland raseras. Att företag och organisationer inte får folk som kan svenska. Att det nordiska samarbetet på svenska äventyras.
Vad var det vi sade?, säger vi som kämpade hårt och förlorade då inte ens Centern understödde oss.

torsdag 14 februari 2008

Svek mot väljarna

Att hoppa av och byta parti endast ett år efter valet är oacceptabelt. Må nu Merikukka Forsius motiv vara vilka som helst så är det inte rätt mot alla dem som röstat på henne i valet i mars.
Såväl riksdags- som kommunalval i Finland är i hög grad personval men det är inte oväsentligt vilket parti personen representerar. Har man alltså ställt upp för ett visst parti i valet, skall man nog hålla sig i skinnet och respektera väljarnas vilja och jobba hårt valperioden till slut. Jag hoppas alla våra sfp-kandidater i kommande val känner sitt ansvar och förbinder sig helhjärtat att jobba med och för sfp under hela valperioden.

onsdag 13 februari 2008

Rasera inte demokratin i valsystemt

Diskussionen om revideringen av vallagstiftningen tycks ha öppnat ögonen också hos de Gröna. Att införa en tröskel på 4% för understöd i hela landet innebär att över 100.000 röster går till spillo, i princip 8 riksdagsledamöter. Var finns demokratin i ett sådant system? Med en rösttröskel på 2 % skulle ett parti få in 4 riksdagsledamöter - ett antal som betyder inflytande både i riksdagen och i dess utskott.
Finland har idag ett valsystem som fungerar bra och som väljarna förstår. Jag anser fortfarande att en revidering skall gå ut på att korrigera de olägenheter som finns, dvs. skillnaderna i antalet röster för inval i de olika delarna av landet - i synnerhet i östra Finland. Genom att bilda ett valområde i östra Finland och genom att dela Nylands valkrets och genom att bilda ett valområde av valkretsarna i norra Finland skulle korrigera olägenheterna. Jag hoppas att de andra partierna gör sina egna beräkningar och inser att modellen med hela landet som ett enda valområde gynnar de stora partierna och är ägnat att dra mattan undan de små partierna.

torsdag 7 februari 2008

Poliser på fältet

Samtidigt som vi alla är överens om att polisen skall vara mera synlig och att den operativa polisstyrkan inte skall minskas, finns inte resurser för att ens anställa vikarier på polisstationerna. Kokoomus sitter på strategiska poster gällande polisstyrkan och vi förväntar oss nu att deras vallöfte infrias; mera poliser på fältet. Kokoomus sitter på penningkistan med Katainen som finansminister och kok har polisministern Holmlund på inrikesministeriet.
Svaret som minister Holmlund gav idag på sfp-ledamot Anna-Maja Henrikssons fråga under Riksdagens frågetimme var inte tillfredställande. Projekt och framtidsvisioner räcker inte som svar då inga nya anställningar sker och närmare 100 poliser är arbetslösa. I år utexamineras 500 nya poliser! Sfp-ledamoten Thomas Blomqvist lämnade in ett spörsmål med innehållet "vilka åtgärder kommer att vidtas"?" Bra att sfp aktiverar sig och kräver åtgärder - bollen finns hos kok!

söndag 3 februari 2008

Korhonens förslag

Orsaken till att ändra på vallagen var de stora skillnaderna i antalet röster som behövs för att bli invald i riksdagen. I Norra Karelens valkrets behövs ca 14 % av rösterna för att bli invald då ca 5 % räcker till inval i flera andra valkretsar.
För att sänka den s.k. dolda rösttröskeln räcker om Norra Karensens valkrets skulle bilda ett gemensamt valområde med valkretsarna i Södra och Norra Savolax. Likaså kunde Lapplands och Uleåborgs valkretsar bilda ett valområde.
Nu har kollegar Korhonen från Centern föreslagit att hela landet skulle bilda ett valområde med en rösttröskel på 4 %, dvs. endast ett understöd över 4 % skulle ge plats i riksdagen. Allt annat än demokratiskt! De små partierna skulle bli utanför och i praktiken skulle inga nya partier någonsin fä säte i riksdagen.
Helt galet är det om en reform av vallagstiftningen skall leda från en olägenhet till en annan. Tur att regeringspartierna skall vara eninga i frågan för att den skall framskrida.