onsdag 26 mars 2008

Svenskan i finska skolor

Det var Vänsterförbundet som stod värd för dagens Rundabordsdiskussion. Ämnet de valt, svenskundervisningen i skolorna, visade sig utgöra en gemensam nämnare för samtliga partier. Voj tusan, vilken utmaning vi har, kan jag konstatera.
Undervisningen i svenska för den finskspråkiga yrkesutbildningen ligger hos Utbildningsstyrelsen på den finska sidan, som i praktiken inte har enda tjänsteman för detta. Och så har man överfört ansvaret på Erik Geber, ansvarig för den svenska sektorn. Så borde det inte vara.
Över huvudtaget bör vi tillsammans jobba för att undervisningen i svenska i de finska skolorna blir attraktiv, att läromedlen är moderna (att det också finns läromedel) och att vi ökar intresset för att lära sig svenska i ett tidigt skede.
Språkduschar och språkbad i dagis, samarbete mellan de svenska och finska skolorna, utökat samarbete med skolorna i Sverige och intresseväckande grejer för att finska elever skall hitta det utmärkta utbudet av bl.a. svenska TV- och radioprogram skall vara prioritet nummer ett. Dessa utgör grunden för ökad motivation att lära sig svenska - ökad insikt för ett brett utbud av framtida möjligheter gällande utbildning och yrken.

onsdag 12 mars 2008

Bravo sfp

Landsvägen 51, elektrifieringen av Vasa-Seinäjoki järnvägen, resurser för färhorna och på sikt fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu är exempel på sfp-ministrarnas framgångar i rambeslutet. Igen bevis på hur idogt arbete leder till resultat.
Likaså en eloge åt sfp-gruppen med Hummelstedt i spetsen i Åbo-fullmäktige; beslutet att i höst ta ställning till svensk representation i den nya social&hälsonämnden och att flytta valet av sektion till fullmäktige från nämnden betyder att det svenska inslaget skall vara med där beslut fattas.
Nu kör vi vidare!