onsdag 21 oktober 2009

Svenska och ryska

Javisst, kunskaper i ryska behövs. Likaså kunskaper i språk som tyska och franska. Krav på ryska som alternativ till svenskan i skolan har igen blossat upp. Varför inte införa ett alternativ där eleven väljer antingen svenskan (finskan i den svenska skolan) eller ryskan i studentexamen - som obligatoriska alternativ. Våra ungdomar har nog kapacitet att lära sig flera språk på en hög nivå om viljan finns.

fredag 25 september 2009

Listval är odemokratiska

I listval är det partierna som rangordnar kandidaterna före valet och invalda blir de första på listan enligt antalet mandat partiets röstetal räcker till. Partierna kan ordna medlemsomröstning för att bestämma ordningsföljden på listan eller låta något partiorgan bestämma ordningsföljden.
Föga skulle partierna tillåta andra än medlemmar bestämma vem som finns på listan och i vilken ordning. Den stora skaran medborgare som inte är partianslutna och som idag avgör valresultatet, skulle inte kunna påverka valet av person. Nya förmågor skulle inte ha någon möjlighet varken att bli invalda eller såsom i personval idag göra sig hörd, få synlighet och bygga politisk karriär.

onsdag 16 september 2009

Valfinansieringen igen

Idag har jag levererat diverse blanketter till Aamulehti...samma information om valfinansieringen som medierna fått i flera repriser under året. Suck. SFP har inte tagit emot något bidrag av Nova Group.

onsdag 9 september 2009

Hätäkeskusuudistus

Herää Turku! Ehdotus hätäkeskusverkoston muuttamisesta niin että 15 hätäkeskusaluetta supistetaan vain 6:een on uskomatttoman typerä. Se ei edesauta palvelujen parantamista, vaan päinvastoin. Jo nyt on olemassa liian monta esimerkkiä siitä miten nykyisellä suhteellisen uudella aluejaolla on tapahtunut virheitä sekä matkan pituuden että kielen ymmärtämisen suhteen.
Turussa on uusi hätäkeskus. Nyt tarvitaan voimia ja argumentteja yli puoluerajojen jotta verkostoa ei supisteta ja jotta Turku saa pitää hätäkeskuksensa. Se on kansalaisten turvallisuuden eduksi.

söndag 6 september 2009

Kombinera inte val

Partiernas verksamhet cirkulerar mycket kring val. Valrörelsen är adrenalinet för aktiviteten och det är viktigt att kunna koncentrera sig på ett val i gången. Vår uppgift är att hålla medborgarna vakna också mellan olika val, inte att tuta ut olika budskap för en och samma dag. EU-frågor, kommunala frågor och t.ex. frågor som berör presidentens befogenheter eller person, är vitt skilda saker. Väljarna skall kunna koncentrera sig på ett val i gången - så också kandidaterna, som dessutom ofta ställer upp t.ex. både i riksdags- och kommunalvalet.

torsdag 3 september 2009

Rasistiskt?

Biskopsvalet i Borgå stift är viktigt för finlandssvenskarna. Helsingin Sanomats artikel om valet igår är makabert - rasistiskt? Att jämföra biskopsvalets betydelse med valet av "toinen letkumestari i Töysä vpk" är under all kritik. Ofattbart.

tisdag 11 augusti 2009

Var är Nalle?

I juni lovade SFP:s partiordförande att partiet offentliggör sin finansiering efter semestrarna. Jag började i juni kolla våra bokslut, kvitton och kontaktade donatorer. Jo, inget problem med att ni offentliggör bidraget från Sampo, sade Nalle Wahlroos i juni.
Och jag fortsatte kolla i augusti. Efter nyheten om att Samlingspartiet fått stora bidrag av Sampo, ringer journalisterna i går och frågar hur mycket vi fått. Jag svarar.I dag ringer Nalle att sorry - det är nog inte Sampos bidrag på 5.000 euro utan hans privata pengar som han betalat ur egen ficka.
Senare i dag får partikansliet besök av två HS-redaktörer som frågar om Wahlroos gömmer sig i våra korridorer. Månne de trodde att han fortfarande hade en bunt sedlar i sin ficka?
När skall denna fars ta slut? Sen när alla berättar allt såsom SFP gjort.

fredag 31 juli 2009

Tummen upp för Vega

Sommarprat av både mera och mindre kända personligheter, Sissi men otrolig fantasi att hitta nya teman , intervjuer med profiler från olika regioner, presentationerna av James Bond-filmerna och många flera jätte fina programinslag under sommaren i Radio Vega allt från prat till musik. Mest imponerade presentationen av förmodligen inte bara Finlands utan världens första kvinnliga veterinär, Agnes Sjöblom. Det har varit en stor glädje att stå i köket under semestern.

måndag 6 juli 2009

Ciba lägger ner verksamheten i Reso

Alla vet vi Reso och tänker då oftast på livsmedelsbranschen. Raisio Chemicals har inte varit någon liten aktör inom den kemiska branschen. Sedermera är det Ciba som i april 2009 blev en del av BASF, specialiserad på kemikalier och med verksamhet över hela världen och med RDC, utveckslingscentralenen i Reso.
Vad gör Ciba idag? Informerar de anställda att hela verksamheten i Reso, RDC, flyttas till Ludvikshaven och att hela Reso enheten läggs ner.
Ingen information på de inhemska sidorna - för att massmedierna inte skall skriva att 100 personer förlorar sitt jobb i Reso? Vilken policy!
Mest synd är det om de anställda - sådan semestergåva vill ingen ha!

måndag 8 juni 2009

Varje röst avgör

Idag för jag säkert säga att det känns "skitskönt"! Väljarna trodde på SFP och såg till att den svenska rösten i Finland också i fortsättningen hörs i Bryssel.
Kandidaterna gjorde ett otroligt arbete - alla 20 - våra tjänstemän löpte benena av sig, vårt fält med partiordförande i spetsen engagerade sig och väljarna insåg att varje röst kan vara den avgörande. Jag är stolt över att vara SFP:s partisekreterare!
Avståndet till plats 14 blev inte stort, drygt 2800 röster. Ålands röster (3000 flera än i förra EU-valet), rösterna från övriga Finland (ca 3000)....lika väl som alla andra röster i våra traditionella valkretsar kan ha varit avgörande.
I varje val är varje röst viktig. Nu skall vi förvalta mandatet väl och önska vår nya MEP Calle Haglund lycka till. Calle har idag avgett löftet att röra sig flitigt på fältet i Finland för att så bra som möjligt kunna bevaka våra intressen i EU. Fint!

tisdag 19 maj 2009

Vallagens demokratiaspekt

En röstspärr på 2% skulle ha varit tillräckligt hög för att undvika splittring på det politiska fältet, ansåg både SFP och vallagsexperterna. Vi kan leva med 3% och samtidigt vara nöjda över att revideringen av vallagstiftningen revideras, vilket står i regeringsprogrammet.
Socialdemokraterna reagerar populistiskt, vilket är naturligt för ett oppositionsparti. SFP reagerar realistiskt och vi skall vara nöjda för att vårt agerande i revideringen av vallagen hörsammats. Samtidigt måste vi medge att förslaget bygger på en matematiskt modell, enligt vilket det är omöjligt att räkna valets resultat utan dator.
Det är struntprat att vi agerat själviskt; går vi under 3% kan vi se oss själva i spegeln och fundera på vår roll som riksparti. Jag är dock inte orolig - SFP kommer att klara röstspärren och på sikt kommer vi att öka vårt understöd som riksparti.

onsdag 13 maj 2009

Du kan rösta på alla kandidater hela landet

I EU-valet kan man t.ex. som Österbottning rösta på en kandidat från Nyland, Åboland eller Helsingfors, dvs. du kan rösta på vilken som helst av SFP:s kandidater oberoende av boningsort. Hela landet är ett valdistrikt.
I förhandsröstningen, som börjar 27.5 kan du rösta på vilken som helst ort på vilken som helst av SFP:s 20 kandidater.
Alla röster på SFP:s 20 kandidater räknas ihop och det är det som gäller! Därför får vi en invald i parlamentet. En röst på SFP betyder att Svenskfinland också i fortsättningen är representerat i EU-parlamentet.

torsdag 23 april 2009

Enkelt och rättvist

De som protesterar mot den föreslagna media-avgiften, betalar förmodligen inte någon TV-licensavgift idag. Annars kan jag inte förstå protesterna. Visst känns det bra att få en avgift som baserar sig på familjens utnyttjande av det som vi kallar public service, dvs. både TV, radio och nättittande och -lyssande. Ett enkelt och rättvist system för alla oss oberoende av hur och var och när vi ser och lyssnar. Dessutom sjunker avgifter från dagens läge med ca 50 euro!

onsdag 8 april 2009

Medborgarinflytande

Soini har lyft fram SFP som skyldig för att valreformen inte framskrider. Han vill inte helelr skriva på appellen mot rasism eftersom intiativet kommit från SFP.
SFP har inte godtagit röstspärren på 3,5 % utan förbehåll, vilken förmodligen Soini nu plötsligt gör då Sannfinnländarnas understöd ökat. För SFP är detta en större fråga, en fråga om demokrati och medborgarinflytande. I antalet mandat betyder 3,5% hela 7 mandat. Varken Gröna eller Sannfinländarna skulle i tiderna ha kommit in i riksdagen med en så hög röstspärr. Förmodligen är det detta de stora partierna är ute efter; att garantera sina egna positioner för all tid framöver.

torsdag 2 april 2009

En röst på KD är en röst åt Soini

Kristdemokraterna och Sannfinnländarna är i valförbund i EU-valet. Någon kallar detta ett tekniskt valförbund. Matematiskt och i praktiken betyder detta att en röst åt en kristdemokrat betyder er röst åt Soini - personen som bara talat illa och ont om SFP.

tisdag 17 mars 2009

"Presstödet"

Partiernas bokslut börjar vara färdiga. Nu ser vi siffrorna svart på vitt, dvs. att alla andra partier än SFP har använt partistödet för information och kommunikation, dvs. "presstödet" för sina egna tidningar. Endast SFP har gett pengar till den obundna pressen, dvs. till de finlandssvenska tidningarna. Så borde det inte vara.
Samlingspartiet har dessutom behållit en avsevärt stor summa för parti-interna ändamål, en större summa än SFP:s hela anslag.
Systemet måste ändras! Varken SFP eller de finlandssvenska tidningarna gillar eller har råd med en diskussion om ett beroendeförhållande, som inte existerar. Tidningarna vill vara obundna och SFP vill varken föra eller höra en diskussion om att pengarna avgör i vilket ljus SFP förs fram i medierna.

söndag 15 mars 2009

Kurage

KD:s Niklas Andersson visade politisk kurage genom att avstå från kandidatur i EU-valet. En röst åt Kristdemokrterna är en röst åt Sannfinländarna och det kunde Andersson inte acceptera. Det gör säkert inte heller de övriga Kristdemokraterna.
Valförbund betyder att alla de röster som gör till KD räknas ihop med de röster som går till Sannfinländarna. Den som får mest röster, blir invald - och med stor sannolikhet är det en kandidat från Sannfinländarna. KD hjälper dem att uppnå sitt mål - nu utan Anderssons draghjälp.

måndag 2 mars 2009

MIkä ihmeen kiintiöministeri?

Turun Sanomat kirjoittaa eilen kiintiöministeristä. Uskomaton päätelmä Tasavallan presidentin ehdotuksesta molempien kansalliskieltemme yhteiseksi ministeriksi.
TS ja me suomalaiset unohdamme usein, että suomenkieli ei ole kovin yleinen kieli, että sitä puhuvat Euroopassa harvemmat kuin ruotsinkieltä. Tasavallan presidentin aloite molempien kansalliskieltemme ministeriksi on senkin vuoksi todella kannatettavaa.

tisdag 10 februari 2009

Kaikella on rajansa

Jokainen poliitikko toivoo kommentteja tekemisiinsä ja mielipiteisiinsä. Sen avulla tiedämme mitä kenttä ajettelee ja miten voimme edetä ja tehdä hyviä päätöksiä.
Det finns dock en gräns för allting, eli kaikella on rajansa.
Kun kommentit ja kirjoittavat kutsuvat minua valehtijaksi tai huoraksi, on todella aika miettiä, eikö anonyymien eli nimettömien mielipiteiden kirjoittajien tulisi sanoa mielipiteensä omalla nimellään. Minäkin vastaan omista mielipiteistäni ja kirjoitan ihan omalla nimelläni. Och är färdig att försvara mina åsikter.
Asiattomista kommenteista johtuen jouduin sulkemaan kommentti-mahdollisuuden. Minuun saa yhteyttä osoitteessa ulla.achren@sfp.fi tai puhelimitse 0400 594 105.

måndag 9 februari 2009

Bort med anonyma kommentarer på webben

Det är helt oacceptabelt med anonyma insändare eller kommentarer på webben.
Vill en person smutskasta, lovsjunga eller kritisera en politiker, ett parti eller ett fenomen, måste personen ha mod att identifiera sig, att berätta vem hon/han är.
Jag hoppas och s.g.s. kräver att medierna i fortsättningen förutsätter att alla insändare och kommentarer också på webben är försedda med skribentens namn.

lördag 7 februari 2009

Ord mot ord - var ligger sanningen

Så länge som utredningen om sanningen bakom Husisartikeln om Ehrnroot pågår är min uppgift att möjligast neutralt besvara frågor utan att ta part. Det är fullständigt klart att då ord står mot ord, kan ingen bedömas innan fakta finns på bordet.
Det är likaså fullständigt klart, att SFP inte accepterar kandidater som handlar mot lag och förordning.

onsdag 4 februari 2009

Gestrin eller Henriksson

Det är fullständigt klart att SFP skall föra fram en riksdagsledamot som kandidat till Folktinget. Senast Österbotten med Wideroos, före henne Nyland och Lax. Nu gäller alltså Christina Gestrin från Nyland eller Anna-Maja Henriksson från Österbotten. Nomineringen har börjat!

Nej till permitteringar

SFP skall vara det första partiet som säger nej till lärarpermitteringar. Samma gäller hela kommunsektorn där närmare 80 procent jobbar inom skola, hälso- och socialvård. Utslagning ökar med permitteringar, eleverna utsätts för mobbning och sociala problem, åldringar och sjuka blir utan vård. Detta skall sfp inte acceptera.

tisdag 3 februari 2009

Intresset för Stefan

Stefan är ett populärt namn i Svenskfinland. Idag gällde det Stefan Johansson. Såsom förra veckan och veckan innan och i november. Jag kan ju inte säga att "vila i fred" - men jag vill önska Stefan framgång och lycka till i hans nya jobb och utmaningar och hoppas att han nu får vara i fred. Jobba utan att ha journalister ständigt i hälarna.
Samtidigt vet jag att Stefan alltid ställer upp och står till tjänst då det gäller sfp-politik, analyser, idéer och strategier. Såsom redan ikväll. Partiet har förlorat en förmåga i dagspolitiken, Helsingfors däremot inte!
Intresset för Stefan J har varit inte bara stort utan enormt - hoppas han får arbetsro och vi kan föra diskussionen vidare i politiken och med politiska frågor med en annan Stefan, även kallad Steffi.

måndag 2 februari 2009

Superkandidater

Visst är man bestört över bevakningen av SFP:s nyaste EU-kandidater. Hur tusans lyckas medierna låta bli att notera vår internationella bukett, en bukett där både mångfald, kunnighet och erfarenhet är på toppnivå.
Erfarenhet skall inte mätas i hur många månader man jobbat inom EU eller vilka internationella uppdrag man har. Erfarenhet kan också mätas i kunskapen om hur situationen på arbetsmarknaden i olika europeiska länder fungerar, i vilken grad lagstiftningen varierar mellan de europeiska länderna eller hur mångfalden med tanke på integrationen och invandringen fungerar i praktiken.
Det är orättvist att fokusera kring snus eller alkohol och dra den slutsatsen att dessa skulle vara sfp:s viktigaste frågor i kommande EU-val.
Jag med många andra som deltog i partiets styrelsemöte i fredags var mäkta imponerade över de sju nya kandidaters presentationer - en bra idé för t.ex. Husis skulle vara att göra en serie med intervjuer med dessa personer.

torsdag 29 januari 2009

Miljömedvetenhet

För mig känns uppmaningen att konsumera mera främmande. Ärligt talat vill jag konsumera mindre och då tänker jag nog tyvärr inte i första hand på miljön utan på pengarna. Jag vill spara pengar för att ha råd att resa.
Det är visst inte heller miljövänligt att resa, inte åtminstone med flyg. Hur länge skall jag konsumera mindre för att kompensera miljöbelastningen av en semesterresa?
Hur som helst - för några år sedan skulle jag inte ha offrat en enda minut på att ens tänka på en dylik miljöaspekt. Miljömedvetenheten börjar bli ett faktum hos allt fler, också hos oss som inte tidigare tänkt på att pappersinsamling, kompostering, återanvändning av mjölkförpackningar och kaffepåsar är miljövänligt handlande.

måndag 26 januari 2009

Försoning och chefer

Vad beror det på att vissa kretsar är immuna mot tolerans och försoning. Styrs de som är intoleranta av en stark ideologisk övertygelse som är kopplad
till en strikt moraluppfattning? Den som kränker normen är för evigt dömd. Denna syn står i kontrast till den liberala synen som felaktigt uppfattas tolerera vad som helst. Det är en väsentligt skillnad mellan att uppmärksamma ett felsteg och därefter förlåta än att uppmärksamma och evigt fördöma. I det senare fallet
är straffet oproportionellt till förseelsen.
Projektet "politik i politiken" har diskuterats i närmare ett år. Efter kommunalvalet
beslöt partiet förverkliga detta projekt och också satsa på mediaexpertis. Handlingsplan skrevs och offertronda företogs bland mediabyråer. Handlingsplanen godkändes i december, mediabyrå/expertis valdes under mellandagarna och 15.1. slogs fast att Stefan Johansson anställs inom projektet.
Sfp har en platt organisation med chefer och två sekreterare, den politiska sekreteraren och partisekreteraren. Det finns bara två som har underordnade, partisekreteraren som basar för alla och regiondirektören för kontaktcheferna. Sfp har utbildningschef, organisationschef, informationschef, redaktionschef...och nu också utvecklingschef. Mera dramatiskt än så är det inte.

lördag 24 januari 2009

Kvinnliga forskare diskrimineras

Hur kan det i dagens Finland vara möjligt att framöver inte betala ersättning åt forskare under moderskapsledigheten.
Finansministeriet lär ha gett direktiv som kommer att tillämpas åtminstone av Finlands Akademi och TEKES, två institutioner som finansierar forskning för över 400 miljoner euro. Enbart för För Finlands Akademis anslag har ca 6000 forskare anställts.
Flera vetenskapsområden inom våra universitet är kvinnodominerade, såsom gymnasierna, vilket betyder att också en stor skara forskare är kvinnor.
Det är emot all jämställdhet, det är diskriminerande och helt enkelt oacceptabelt att kvinnliga forskare inte skulle erbjudas möjlighet till forskarkarriär på samma villkor som männen. Därför måste också ersättning betalas under ev. moderskapsledighet.

tisdag 20 januari 2009

Pinellan efter fyra år

Förra stadsdirektör Lahoniittys löfte om snabb renovering av Pinellan blev till ingenting. Efter diskussioner och flera beslut i stadsstyrelsen om renovering/uthyrning/försäljning förväntade vi oss att Pinellan är renoverad och öppnad 2010 - före kulturhuvudstaden.
Läget idag? Kunde inte låta bli att efterlysa en rapport mitt sista stadsstyrelsemöte till ära igår. För mig är "affären Pinellan" en svart fläck i min politiska karriär i Åbo. Jag skäms på beslutsfattarnas vägnar över att restauranger står tom och förmodligen är dess öde fortsättningsvis ett frågetecken.
Köpebrevet är undertecknat med företagaren Niemi, dock inte hyresavtalet. För hyresavtalet behövs en garantisumma med tanke på kravet på renovering. Niemi skall betala de arkeologiska grävningarna som nu beräknas kosta 600 000. Vad hittar man där? Själva renoveringen kostar ca 3.8 miljoner euro, inte 1,8 som man trodde. Kan man alltså renovera och bygga under gjorden eller finns där ruiner som inte kan rivas? Att bygga ovanpå gjorden kröver stadsplaneändring, vilket Niemi signalerat att han anhåller om.
Frågan kommer till fullmäktige....i juni....i augusti...Varför fick inte Jerome i tiderna hyra fastigheten? I så fall skulle "affären Pinellan" vara avklarad.
För min del är ju frågan inte avslutad...som fullmäktig kommer jag kanske att ha "affären Pinellan" på listan under kommande fyra år, eller?

torsdag 15 januari 2009

Missä viipyy avoin keskustelu äänikynnyksestä?


Ministeri Brax valmistelee parhaillaan esitystä uudeksi vaalilainsäädännöksi Tarastin toimikunnan mietinnön pohjalta. Mietintöä, sen esityksiä tai annettuja lausuntoja ei ole viety julkiseen keskusteluun, johon myös kansanedustajat ovat voineet osallistua. Väitän, että suurin osa kansanedustajista ei tunne ehdotuksia, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat suuren särön maamme demokraattiseen järjestelmään. Puhumattakaan siitä, miten kansanedustajapaikat matemaattisen tietokonelaskelman seurauksena siirtyisivät vaalipiiristä toiseen. N.k. kvoottimenetelmää soveltaen n. 50 paikkaa jaettaisiin tietokonelaskelman jälkeen vaalipiirien kesken ja viimeiset paikat saattavat siirtyä puolueen sisällä vaalipiiristä toiseen.

Keskusta, kokoomus ja vihreät ovat ajamassa läpi ehdotusta jonka mukaan 100 000 äänestäjän äänet menevät hukkaan kun valtakunnalliseksi äänikynnykseksi ehdotetaan 3,5 %. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ne puolueet jotka eivät ylitä tätä valtakunnallista äänikynnystä, eivät saisi edustajia eduskuntaan. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että uusia puolueita tai puolueita joiden kannatus alueellisesti vaihtelee, ei enää nähtäisi eduskunnassa.

Vaalijärjestelmän tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Äänikynnys on uusi ja vieras elementti suomalaisessa vaalijärjestelmässä eikä korkea äänikynnys sovi demokraattiseen järjestelmään. Vaaliasiantuntijat ovat sitä mieltä, että jo 2 % kynnys riittäisi ehdottomasti estämään ei-toivottua puoluekentän pirstoutumista. Ruotsalainen kansanpuolue on samaa mieltä ja peräänkuuluttaa avointa keskustelua ehdotuksesta ennen hallituskäsittelyä, jossa hallitussopimuksen mukaan puolueiden on oltava yksimielisiä.

onsdag 14 januari 2009

Livet efter valet

Bra valresultat i Österbotten, en besvikelse för Nyland, arbetet med kandidaterna efter valet, fördelningar av förtroendemannaposter, valanalyser......förkylningar och helgdagar.
Däremellan snacket om presstöd, statssekretararens beteende, kollegernas kommentarer, domen och diskussionen om snus, koder och potensbehandling.....
Det blev jobbigt och tungt och jag såg framemot julen och det nya året.
Och så kommer alla nyårslöften. Såsom beslutet att prioritera, sålla, ta tid för motion och kultur, lyssna på sina medarbetare, se till att stegmätaren visar minst 10 000 steg per dag....
Och så stannar jag upp. Många helgdagar men ingen tid för varken bloggande eller facebook. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt eftersom jag prioriterade familjen, sållade, dvs. lät dammet vara och läste romaner, satte och lyssnade på medarbetarna och snappade upp nya idéer och promenerade minst 10 000 steg per dag.
Det är inte svårt att följa upp nyårslöften. Och följer man dem, har man också tid för bloggandet.