torsdag 29 januari 2009

Miljömedvetenhet

För mig känns uppmaningen att konsumera mera främmande. Ärligt talat vill jag konsumera mindre och då tänker jag nog tyvärr inte i första hand på miljön utan på pengarna. Jag vill spara pengar för att ha råd att resa.
Det är visst inte heller miljövänligt att resa, inte åtminstone med flyg. Hur länge skall jag konsumera mindre för att kompensera miljöbelastningen av en semesterresa?
Hur som helst - för några år sedan skulle jag inte ha offrat en enda minut på att ens tänka på en dylik miljöaspekt. Miljömedvetenheten börjar bli ett faktum hos allt fler, också hos oss som inte tidigare tänkt på att pappersinsamling, kompostering, återanvändning av mjölkförpackningar och kaffepåsar är miljövänligt handlande.

måndag 26 januari 2009

Försoning och chefer

Vad beror det på att vissa kretsar är immuna mot tolerans och försoning. Styrs de som är intoleranta av en stark ideologisk övertygelse som är kopplad
till en strikt moraluppfattning? Den som kränker normen är för evigt dömd. Denna syn står i kontrast till den liberala synen som felaktigt uppfattas tolerera vad som helst. Det är en väsentligt skillnad mellan att uppmärksamma ett felsteg och därefter förlåta än att uppmärksamma och evigt fördöma. I det senare fallet
är straffet oproportionellt till förseelsen.
Projektet "politik i politiken" har diskuterats i närmare ett år. Efter kommunalvalet
beslöt partiet förverkliga detta projekt och också satsa på mediaexpertis. Handlingsplan skrevs och offertronda företogs bland mediabyråer. Handlingsplanen godkändes i december, mediabyrå/expertis valdes under mellandagarna och 15.1. slogs fast att Stefan Johansson anställs inom projektet.
Sfp har en platt organisation med chefer och två sekreterare, den politiska sekreteraren och partisekreteraren. Det finns bara två som har underordnade, partisekreteraren som basar för alla och regiondirektören för kontaktcheferna. Sfp har utbildningschef, organisationschef, informationschef, redaktionschef...och nu också utvecklingschef. Mera dramatiskt än så är det inte.

lördag 24 januari 2009

Kvinnliga forskare diskrimineras

Hur kan det i dagens Finland vara möjligt att framöver inte betala ersättning åt forskare under moderskapsledigheten.
Finansministeriet lär ha gett direktiv som kommer att tillämpas åtminstone av Finlands Akademi och TEKES, två institutioner som finansierar forskning för över 400 miljoner euro. Enbart för För Finlands Akademis anslag har ca 6000 forskare anställts.
Flera vetenskapsområden inom våra universitet är kvinnodominerade, såsom gymnasierna, vilket betyder att också en stor skara forskare är kvinnor.
Det är emot all jämställdhet, det är diskriminerande och helt enkelt oacceptabelt att kvinnliga forskare inte skulle erbjudas möjlighet till forskarkarriär på samma villkor som männen. Därför måste också ersättning betalas under ev. moderskapsledighet.

tisdag 20 januari 2009

Pinellan efter fyra år

Förra stadsdirektör Lahoniittys löfte om snabb renovering av Pinellan blev till ingenting. Efter diskussioner och flera beslut i stadsstyrelsen om renovering/uthyrning/försäljning förväntade vi oss att Pinellan är renoverad och öppnad 2010 - före kulturhuvudstaden.
Läget idag? Kunde inte låta bli att efterlysa en rapport mitt sista stadsstyrelsemöte till ära igår. För mig är "affären Pinellan" en svart fläck i min politiska karriär i Åbo. Jag skäms på beslutsfattarnas vägnar över att restauranger står tom och förmodligen är dess öde fortsättningsvis ett frågetecken.
Köpebrevet är undertecknat med företagaren Niemi, dock inte hyresavtalet. För hyresavtalet behövs en garantisumma med tanke på kravet på renovering. Niemi skall betala de arkeologiska grävningarna som nu beräknas kosta 600 000. Vad hittar man där? Själva renoveringen kostar ca 3.8 miljoner euro, inte 1,8 som man trodde. Kan man alltså renovera och bygga under gjorden eller finns där ruiner som inte kan rivas? Att bygga ovanpå gjorden kröver stadsplaneändring, vilket Niemi signalerat att han anhåller om.
Frågan kommer till fullmäktige....i juni....i augusti...Varför fick inte Jerome i tiderna hyra fastigheten? I så fall skulle "affären Pinellan" vara avklarad.
För min del är ju frågan inte avslutad...som fullmäktig kommer jag kanske att ha "affären Pinellan" på listan under kommande fyra år, eller?

torsdag 15 januari 2009

Missä viipyy avoin keskustelu äänikynnyksestä?


Ministeri Brax valmistelee parhaillaan esitystä uudeksi vaalilainsäädännöksi Tarastin toimikunnan mietinnön pohjalta. Mietintöä, sen esityksiä tai annettuja lausuntoja ei ole viety julkiseen keskusteluun, johon myös kansanedustajat ovat voineet osallistua. Väitän, että suurin osa kansanedustajista ei tunne ehdotuksia, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat suuren särön maamme demokraattiseen järjestelmään. Puhumattakaan siitä, miten kansanedustajapaikat matemaattisen tietokonelaskelman seurauksena siirtyisivät vaalipiiristä toiseen. N.k. kvoottimenetelmää soveltaen n. 50 paikkaa jaettaisiin tietokonelaskelman jälkeen vaalipiirien kesken ja viimeiset paikat saattavat siirtyä puolueen sisällä vaalipiiristä toiseen.

Keskusta, kokoomus ja vihreät ovat ajamassa läpi ehdotusta jonka mukaan 100 000 äänestäjän äänet menevät hukkaan kun valtakunnalliseksi äänikynnykseksi ehdotetaan 3,5 %. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ne puolueet jotka eivät ylitä tätä valtakunnallista äänikynnystä, eivät saisi edustajia eduskuntaan. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että uusia puolueita tai puolueita joiden kannatus alueellisesti vaihtelee, ei enää nähtäisi eduskunnassa.

Vaalijärjestelmän tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Äänikynnys on uusi ja vieras elementti suomalaisessa vaalijärjestelmässä eikä korkea äänikynnys sovi demokraattiseen järjestelmään. Vaaliasiantuntijat ovat sitä mieltä, että jo 2 % kynnys riittäisi ehdottomasti estämään ei-toivottua puoluekentän pirstoutumista. Ruotsalainen kansanpuolue on samaa mieltä ja peräänkuuluttaa avointa keskustelua ehdotuksesta ennen hallituskäsittelyä, jossa hallitussopimuksen mukaan puolueiden on oltava yksimielisiä.

onsdag 14 januari 2009

Livet efter valet

Bra valresultat i Österbotten, en besvikelse för Nyland, arbetet med kandidaterna efter valet, fördelningar av förtroendemannaposter, valanalyser......förkylningar och helgdagar.
Däremellan snacket om presstöd, statssekretararens beteende, kollegernas kommentarer, domen och diskussionen om snus, koder och potensbehandling.....
Det blev jobbigt och tungt och jag såg framemot julen och det nya året.
Och så kommer alla nyårslöften. Såsom beslutet att prioritera, sålla, ta tid för motion och kultur, lyssna på sina medarbetare, se till att stegmätaren visar minst 10 000 steg per dag....
Och så stannar jag upp. Många helgdagar men ingen tid för varken bloggande eller facebook. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt eftersom jag prioriterade familjen, sållade, dvs. lät dammet vara och läste romaner, satte och lyssnade på medarbetarna och snappade upp nya idéer och promenerade minst 10 000 steg per dag.
Det är inte svårt att följa upp nyårslöften. Och följer man dem, har man också tid för bloggandet.