måndag 8 juni 2009

Varje röst avgör

Idag för jag säkert säga att det känns "skitskönt"! Väljarna trodde på SFP och såg till att den svenska rösten i Finland också i fortsättningen hörs i Bryssel.
Kandidaterna gjorde ett otroligt arbete - alla 20 - våra tjänstemän löpte benena av sig, vårt fält med partiordförande i spetsen engagerade sig och väljarna insåg att varje röst kan vara den avgörande. Jag är stolt över att vara SFP:s partisekreterare!
Avståndet till plats 14 blev inte stort, drygt 2800 röster. Ålands röster (3000 flera än i förra EU-valet), rösterna från övriga Finland (ca 3000)....lika väl som alla andra röster i våra traditionella valkretsar kan ha varit avgörande.
I varje val är varje röst viktig. Nu skall vi förvalta mandatet väl och önska vår nya MEP Calle Haglund lycka till. Calle har idag avgett löftet att röra sig flitigt på fältet i Finland för att så bra som möjligt kunna bevaka våra intressen i EU. Fint!