fredag 31 juli 2009

Tummen upp för Vega

Sommarprat av både mera och mindre kända personligheter, Sissi men otrolig fantasi att hitta nya teman , intervjuer med profiler från olika regioner, presentationerna av James Bond-filmerna och många flera jätte fina programinslag under sommaren i Radio Vega allt från prat till musik. Mest imponerade presentationen av förmodligen inte bara Finlands utan världens första kvinnliga veterinär, Agnes Sjöblom. Det har varit en stor glädje att stå i köket under semestern.

måndag 6 juli 2009

Ciba lägger ner verksamheten i Reso

Alla vet vi Reso och tänker då oftast på livsmedelsbranschen. Raisio Chemicals har inte varit någon liten aktör inom den kemiska branschen. Sedermera är det Ciba som i april 2009 blev en del av BASF, specialiserad på kemikalier och med verksamhet över hela världen och med RDC, utveckslingscentralenen i Reso.
Vad gör Ciba idag? Informerar de anställda att hela verksamheten i Reso, RDC, flyttas till Ludvikshaven och att hela Reso enheten läggs ner.
Ingen information på de inhemska sidorna - för att massmedierna inte skall skriva att 100 personer förlorar sitt jobb i Reso? Vilken policy!
Mest synd är det om de anställda - sådan semestergåva vill ingen ha!