fredag 25 september 2009

Listval är odemokratiska

I listval är det partierna som rangordnar kandidaterna före valet och invalda blir de första på listan enligt antalet mandat partiets röstetal räcker till. Partierna kan ordna medlemsomröstning för att bestämma ordningsföljden på listan eller låta något partiorgan bestämma ordningsföljden.
Föga skulle partierna tillåta andra än medlemmar bestämma vem som finns på listan och i vilken ordning. Den stora skaran medborgare som inte är partianslutna och som idag avgör valresultatet, skulle inte kunna påverka valet av person. Nya förmågor skulle inte ha någon möjlighet varken att bli invalda eller såsom i personval idag göra sig hörd, få synlighet och bygga politisk karriär.

onsdag 16 september 2009

Valfinansieringen igen

Idag har jag levererat diverse blanketter till Aamulehti...samma information om valfinansieringen som medierna fått i flera repriser under året. Suck. SFP har inte tagit emot något bidrag av Nova Group.

onsdag 9 september 2009

Hätäkeskusuudistus

Herää Turku! Ehdotus hätäkeskusverkoston muuttamisesta niin että 15 hätäkeskusaluetta supistetaan vain 6:een on uskomatttoman typerä. Se ei edesauta palvelujen parantamista, vaan päinvastoin. Jo nyt on olemassa liian monta esimerkkiä siitä miten nykyisellä suhteellisen uudella aluejaolla on tapahtunut virheitä sekä matkan pituuden että kielen ymmärtämisen suhteen.
Turussa on uusi hätäkeskus. Nyt tarvitaan voimia ja argumentteja yli puoluerajojen jotta verkostoa ei supisteta ja jotta Turku saa pitää hätäkeskuksensa. Se on kansalaisten turvallisuuden eduksi.

söndag 6 september 2009

Kombinera inte val

Partiernas verksamhet cirkulerar mycket kring val. Valrörelsen är adrenalinet för aktiviteten och det är viktigt att kunna koncentrera sig på ett val i gången. Vår uppgift är att hålla medborgarna vakna också mellan olika val, inte att tuta ut olika budskap för en och samma dag. EU-frågor, kommunala frågor och t.ex. frågor som berör presidentens befogenheter eller person, är vitt skilda saker. Väljarna skall kunna koncentrera sig på ett val i gången - så också kandidaterna, som dessutom ofta ställer upp t.ex. både i riksdags- och kommunalvalet.

torsdag 3 september 2009

Rasistiskt?

Biskopsvalet i Borgå stift är viktigt för finlandssvenskarna. Helsingin Sanomats artikel om valet igår är makabert - rasistiskt? Att jämföra biskopsvalets betydelse med valet av "toinen letkumestari i Töysä vpk" är under all kritik. Ofattbart.