tisdag 29 juli 2008

Har du Burana?

FPA:s direktör Huhtanen är bekymrad över läkarnas iver att ordinera mediciner och uppmanar dem att fundera noga över det verkliga behovet av mediciner.
När jag läste om Huhtanen uppmaning, påmindes jag om den ofta förekommande frågan under politiska möten: Onko sinulla Buranaa? Det är nästan alltid män som beklagar över huvudverk och räknar med att kvinnfolk alltid bär med sig botemedel. Vid närmare analys är det oftast socialdemokraterna som har huvudverk. Det måste vara så att de pinas av dåligt samvete inför sina beslutsförslag som de i Åbo för fram för att bromsa utvecklingen av serviceutbudet. Kommunalvalet närmas sig och då tycks alla medel vara tillåtna.
Då är det inte Burana som hjälper. Dessutom är det uppenbart att politikerna häver i sig alltför mycket piller - det är inte bara läkarna som skall se på vad de ordinerar - också receptfria mediciner skall vi vara återhållsamma med.