tisdag 19 maj 2009

Vallagens demokratiaspekt

En röstspärr på 2% skulle ha varit tillräckligt hög för att undvika splittring på det politiska fältet, ansåg både SFP och vallagsexperterna. Vi kan leva med 3% och samtidigt vara nöjda över att revideringen av vallagstiftningen revideras, vilket står i regeringsprogrammet.
Socialdemokraterna reagerar populistiskt, vilket är naturligt för ett oppositionsparti. SFP reagerar realistiskt och vi skall vara nöjda för att vårt agerande i revideringen av vallagen hörsammats. Samtidigt måste vi medge att förslaget bygger på en matematiskt modell, enligt vilket det är omöjligt att räkna valets resultat utan dator.
Det är struntprat att vi agerat själviskt; går vi under 3% kan vi se oss själva i spegeln och fundera på vår roll som riksparti. Jag är dock inte orolig - SFP kommer att klara röstspärren och på sikt kommer vi att öka vårt understöd som riksparti.

onsdag 13 maj 2009

Du kan rösta på alla kandidater hela landet

I EU-valet kan man t.ex. som Österbottning rösta på en kandidat från Nyland, Åboland eller Helsingfors, dvs. du kan rösta på vilken som helst av SFP:s kandidater oberoende av boningsort. Hela landet är ett valdistrikt.
I förhandsröstningen, som börjar 27.5 kan du rösta på vilken som helst ort på vilken som helst av SFP:s 20 kandidater.
Alla röster på SFP:s 20 kandidater räknas ihop och det är det som gäller! Därför får vi en invald i parlamentet. En röst på SFP betyder att Svenskfinland också i fortsättningen är representerat i EU-parlamentet.