tisdag 4 november 2008

Borde jag avgå?

Ibland kan man inte ens få kaffet i fel strup då man läser morgontidningen; idag var det så tidigt att jag nöjde mig med vatten och en banan. Skulle ha varit trevligt om jag förvarnats om kravet på att avgå p.g.a. valresultatet.
Kritik är alltid hälsosamt och leder oftast till uppbyggande förslag. Så också förhoppningsvis denna gång. Det förvånar mig att kritiken lät vänta sig över en vecka....varken på arbetsutskottets möte på måndagen efter valet eller på tjänstemannakonferensen två dagar senare öppnade sig Svensk Ungdom. Varför? Jag har alltid trott att vi har ett öppet och fungerande förhållande både i ur och skur inom familjen, både SU och Kvinnoförbundet.
Däremot fick jag tiotals e-post och samtal under måndagen och tisdagen efter valet med uppmaningen att inte nonchalera det goda valresultatet i Österbotten och Åboland. Man upplevde sig bli i skuggan av det dåliga resultatet som partiledningen signalerade för Helsingfors och Nyland och uppmanade till närmare analys och förslag till åtgärder.
I politiken är allt tillåtet och möjligt; jag bär fullt ut ansvaret för valmaskineriet, men en sak accepterar jag inte: att ifrågasätta fältgängets engagemang i detta val. Sfp:s interna organisation har jobbat som slavar och är värda en eloge för detta! I denna interna organisation inkluderar jag hela familjen, både SU och Kvinnoförbundet, både vid Simonsgatan och i regionerna.

Åbonejdens vatten...redogörelsen

Det är i detta skede inte tillåtet att yttra sig om TSV:s eller Åbonejdens vattens redogörelse över varför de, närmast vd:n, inte avslöjade kravet på kemisk rening. Redogörelsen blev bordlagd och behandlas av stadsstyrelsen på måndagen. Jag skulle inte bli förvånad om Turun Sanomat publicerar redogörelsen före måndagen. Men jag gör det inte: jag följer de regler som gäller.
Staten kommer inte att ge statsbidrag för Virttaa-grundvattenprojektet, vilket framkommit för en tid sedan. Detta förorsakar ytterligare problem eftersom åtm. Pargas haft statsbidraget som ett krav för sitt deltagande i kostnaderna, om jag förstått saken rätt från politikerhåll i Pargas.
När får vi veta vad Hallisrenoveringen kostar - verket som i alla händelser skall fungera som reserv i reningen?
Ett sorgligt kapitel som helhet. Det skulle finnas så många beaktansvärda saker att satsa pengar på, pengar som alltid kommer från invånarnas ficka.

torsdag 30 oktober 2008

Spara papper

Den elektroniska röstningen i tre kommuner misslyckades då röstningssystemet aldrig kvitterade en avgiven röst, dvs. den röstberättidgade fick aldrig se att rösten faktiskt var godkänd. Han eller hon borde ha avslutat röstningen med att trycka på OK-knappen.
I flera länder med motsvarande system för väljaren ett kvitto som bevis på att rösten registrerats. Nu föreslår justitieminister Brax att man i Finlands kunde tillämpa samma system. Vilket slöseri, säger jag. Över 4 miljoner kvitton! Allt annat än ett miljövänligt förslag av en grön politiker.
Det elektroniska röstningsystemet skall utvecklas så att att väljaren inte får ut sitt röstningskort ur datorn innan rösten registrerats - enkelt, miljövänligt och sparar på papperskostnaderna.

onsdag 29 oktober 2008

Bra och dåligt resultat

Toppen med enkel majoritet för sfp både i Kimitoön och Väståboland; nu hoppas jag att Pargas håller sig i skinnet och glömmer diskussionen om namnfrågan. Att ta upp namnfrågan är inte förnuftigt och leder till allt annat än gott samarbete från första början.
Toppen med Österbotten, bra med Åbo där vi blev större än Centern och grattis till Pernå efter alla diskussioner om samarbete med Lovisa eller Borgå. Men varför skall vi sfp:are ställa till med bråk sinsemellan? Oravais har två listor med sfp:are, likaså Sibbo och i Kristinestad hade vi sfp:are som kandidater på kokoomus lista. Sfp har inte råd med dylika intriger eller soloåk. Nu gäller det att sätta sig vid samma bord, gå tillsammans vidare och jobba för gemensamma mål.
Esbo, Vanda och Borgå förlorade i valet. Ändå skulle Nyland ha fått in en fjärde riksdagsledamot ifall vi nu skulle ha haft riksdagsval. Samma gällde efter valet 2004 - ändå nådde vi inte målet i riksdagsvalet tre år senare 2007. I varje val måste varje röst vinnas på nytt!
Nu kavlar vi upp ärmarna inför EP-valet som vi inte skulle ha klarat med detta resultat. Sedan följer riksdagsvalet 2011 då sannfinländarna försöker gå förbi sfp i riksdagen. Huh.

söndag 26 oktober 2008

Orättvist

Är det rättvist att Husis handlar emot alla principer och publicerar på valdagen insändare med direkta påhopp - påhopp som ingen mera har möjlighet att bemöta? Nej, detta är inte rättvist och det är inte heller något jag hade väntat mig av en respekterad tidning. Jag är ledsen på alla sfp-kandidaters vägnar - och tänker på alla tusentals euron som partiet annonserat för i Husis också under denna valrörelse.

söndag 19 oktober 2008

Åbos budget

Suck! Turun Sanomat slår upp rubriken "försämrad service", jämför Pukkinens budgetsiffror med de summor som förvaltningsgrenarna har äskat om och berättar "hur mycket mindre" dessa får. Man skall jämföra med tidigare år, räkna upp allt det goda som staden åstadkommit bl.a. inom social&hälsovården och inte måla fan på väggen och väcka oro.
Jämfört med bokslutet 2007 är summan + 60 milj för social&hälsovården och + 15 miljoner för undervisningen. Vårdgarantin, Kaskenlinna, S:t Olofsskolan, Portsakoti, renoveringen av inremedicinska, social&hälsostationen i Runosbacken, renovering av flera skolor, barnskyddsjour, nattjour, ökningen av intensiteten för de äldres boende....är några exempel på vart pengarna ha gått.
Jag påstår inte att allt skulle vara som det bör, men vi måste lära oss att lyfta fram framgångar och resultat. Endast på så sätt förbättrar vi Åbos image.

måndag 13 oktober 2008

Sortering gör mig ibland galen

Tidningspapper, batterier, mjölkburkar, matrester, kartong, plast, kattsand, glas och metall borde alla ha egna påsar eller insamlingslådor och -kärl i vårt hushåll. Vi förutsätter ju då att motsvarande kärl eller lådor finns på husbolagets bakgård.
Fat eller kärl för fullständig sorteterig finns inte på vår gård. I ärlighetens namn är jag glad för detta. Vårt hushåll är helt enkelt inte varken inrett eller planerat så att en fullständig sortering skulle vara möjlig. Vi har inte utrymme för så många olika påsar eller kärl. Dessutom är både Walle och Cessi ytterst intresserade av allt som luktar, doftar och prasslar - Walle är vår katt och Cecci vår hund.
Det är bra att sortera - lika viktigt att det sorterade avfallet faktiskt återanvänds. Och lika viktigt att det som blir kvar, bränns. Varför har inte tjänstemännen hörsammat fullmäktiges krav på att området kring Toppå skall planeras så att ett ev bränninsgverk kunde placeras där? Det är helt horribelt att kasta fram som alternativ att transportera avfall till Sverige eller Tyskland. Lika horribelt som att kasta glasburkar eller tidningspapper i husbolagets kärl för "polttojäte". Skulle det hjälpa om texten och anvisningarna skulle vara på svenska?

Vi skall ta avstånd från lärarpermitteringar

I OAJ:s debatt dök frågan om lärarpermitteringar igen upp. Samtidigt som vi verkligen bekymrar oss över elevernas välmående, vill ha flera vuxna i skolan och kräver aktiviteter i skolan också efter skoldagen är det förkastligt att tala om lärarpermitteringar.
Kommunernas ekonomi är dålig och i dessa valtider vill alla satsa på vård och omsorg. Varifrån tas resurserna? Eftersom personalkostnaderna är de som tär på ekonomin, är det lätt att kasta fram alternativet om permitteringar. Lika billigt och kortsiktigt som det är att höja skattöret, är förslaget om att permittera personalen. Pensioneringar, omstruktureringar och omskolning ligger närmare till hands. I de flesta kommuner, t.ex. i Åbo, betalar man för väggar i stället för att satsa på mindre klasser och elevvård. På den finska sidan har antalet elever minskat med 500 ifjol; det måste ske en omstrukturering av skolbyggnaderna i Åbo. Utan att sänka på undervisningens kvalitet, måste vi i ärlighetens namn medge, att det minskade elevantalet också måste synnas i antalet lärare.

torsdag 2 oktober 2008

Bra gäng

I synnerhet i valtider brukar den interna kritiken var häftig och tendensen att kritisera de egna stor. Valdeviserna är galna, informationen går inte vidare och aktiviteten är undermålig.
Detta kallas visst valfeber? Må vara hur som helst, men ev. kritik är obefogad. Sfp-gänget jobbar "som galningar", dvs. fältet vibrerar, debatten flödar, kontaktcheferna ligger i baken på lokalavdelningarna, ministrarna kombinerar statens nytta med partiets och rixdagsgruppen besöker fältet allt de hinner mellan utskott och plenum.
Den svenska bevakningen är i sfp:s händer. I praktiken förverkligas den med fötter, i debatter, i insändare och med stöd av annonser och ställningstaganden. Med detta gäng - både på kanslierna och på fältet - och med goda kandidater - bryr vi inte oss om diverse opinionsmätningar...de ger oss bara mera adrenalin!
Senast 5,2 - nu blir det minst 6%

onsdag 1 oktober 2008

Cronberg förvånar

Såsom jag har förstått det, vill de gröna deklarera sig som ett tvåspråkigt parti. Men så kommer deras partiordförande Cronberg med initiativet att skära ner och begränsa undervisningen i svenska. Detta är inte i linje med en rörelse som på ett ärligt sätt vill främja det tvåspråkiga Finland.
Den finska skolan har alla möjligheter att erbjuda undervisning i ryska, tyska, franska och andra främmande språk om viljan finns i kommunerna. Sfp har denna vilja och är bekymrad över att Cronberg & co underskattar ungdomarnas intelligens. Barn och ungdomar har alla möjligheter att lära sig andra språk utöver landets två nationalspråk. Eller vill Cronberg påstå att ungdomarna i Östra Finland är dummare än ungdomarna i landets övriga regioner?
Jag hoppas alla våra regeringskumpaner kunde jobba för ett levande tvåspråkigt land med internationellt orienterade ungdomar - också de gröna.

torsdag 25 september 2008

Hand i hand med hem och skola

På finlandssvenskt håll har vi ständigt jobbat för ett aktivt samarbete med hemmet och skolan - en eloge till förbundet Hem&skola som håller i trådarna.
Samma gäller skoldirektionerna. På finskt håll vill man skippa direktionerna - den enda formellt fungerande länken mellan skolan, beslutsfattarna, eleverna och föräldrarna. Jag hoppas verkligen att de tragiska händelserna i Kauhajoki leder till att direktionerna får fortsätta. Alltid finns det elever och föräldrar som uteblir från föräldraträffar och samhälleligt engagemang, men alla åtgärder och alla också formella institutioner som leder till en dialog mellan hemmet och skolan skall understödas - också framöver!

tisdag 23 september 2008

En sorglig dag

Samtidigt som jag klär om mig för att åka till Päivis begravning ringer Max och berättar om att någonting hemskt händer i Kauhajoki.
Det blev en sorglig dag i dubbel bemärkelse. Först jordfästningen - en värdig och fin tillställning för vår första kvinnliga vice ordförande - men i synnerhet ett farväl till en person som jag högaktat och vars familj jag älskat såsom man älskar vänner och kompanjoner i livets olika skeden under decennier. Jag minns hur jag uppvaktade Päivi då hon fyllde femtio, hur jag gladde mig över Idas födsel 24.7 - samma dag jag fick veta att vi väntade vår Felix, sedermera nära kompis med Ida - och hur mina politiska frågor gått hand i hand med Hummels.
Och nu efter begravningen har jag lyssnat på de tragiska händelserna i Kauhajoki. Frågorna är otaliga - svaren få - förklaringarna många. Som mor är mina tankar hos alla dem som förlorat sitt barn eller sin kompis, som politiker är jag handfallen - sådant skulle inte få hända.
Det blev en sorglig dag.

onsdag 17 september 2008

Kantstött och lite sårad

Dagens Spotligt försöker komma åt personer som slarvat eller försökt dölja sina valfinansiärer i kommunalvalet för fyra år sedan. Förmodligen har sådana personer inte hittats - programmet kommer ut först i kväll - eftersom man nämner mig i sammanhanget och berättar att jag valt att redovisa mina företagsbidrag i en klumpsumma, vilket säkert de flesta gort ifall - och just eftersom - de enskilda bidragena inte överstiger 1 700 euro. Nu blir summan 1 000 euro.
Hänvisningen ger onekligen en antydan om att jag skulle ha begått något fel, kringgått lagstiftningen eller fuskat. Detta har jag inte gjort! Jag fick stöd av totalt sex företag och inget bidrag översteg 1 700 euro. Alltså skrev jag totalsumman på redovisningsblanketten till centralvalnämnden. Nu i efterhand - fyra år senare - finns det ingen anledning att namnge dessa sex företag, vars bidrag alltså blir mycket under det som skulle anges då. Jag känner mig kantstött och lite sårad. Men kommer nog att överleva också detta påhopp.

söndag 14 september 2008

Big Brother

Jag förstod inte alls vad ungdomarna talade om .....Big Brother....en film? I kväll satte jag mig vid TV:n och blev bestört, rent ut sagt besviken. Ett "live"-program där ungdomar lever i en kuvös, eller egentligen instängda i ett hus så att kameran hela tiden går och genomskådar allt genom glasväggarna.
Billigt trick av bolaget att göra TV-program; kameran på dygnet runt och ingen agenda - bara att låta kameran vara på då ungdomarna gör sina behov, duschar, sover och talar. Och svär. Och dricker. Och samma om igen tills någon röstas ut och följande kommer in i buren.
Förmodligen attraherar programmet ungdomar eftersom det är populärt - man lär skall kunna köpa kort så att man kan titta på programmet "live" dygnet runt. Identifierar sig folk med dessa ungdomar? Vad är det som är så intressant att lyssna på alla svordomar, titta på allt supande? Jag bara hoppas att de ungdomar som medverkar i programmet och deras beteende inte är idealet idag.
Man blir mållös....eller har man blivit gammal....eller har man tappat tatschen gällande ungdomarnas ideal. Så var det inte förr, och förr är inte såååå länge sedan, tycker jag.

torsdag 11 september 2008

Skolmaten

På Kommunmarknaden träffade jag idag en person som undrade hur sfp har mage att "kräva" morgonmål och mellanmål åt skoleleverna. Personen undrade om vi inte har någon budget för våra kommunala krav.
Jo, vi har en budget som baserar sig på prioriteringar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Skolmaten är ett privilegium som många inte vårdesätter - underligt nog. För många barn är skolmaten den enda varma rätten, kanske den enda egentliga måltiden under dagen. Likväl är morgonmålet i de få skolor där det erbjuds (oftast idag på egen bekostnad för 1 euro) starten till skoldagen eftersom många elever har jätte lång skolväg. Jag har själv haft barn i en skola där morgonmål serveras och där de flesta elever stigit upp två timmar före de anlänt till skolan p.g.a. långa avstånd. Ett dilemma för i synnerhet de svenska skolorna som samlar elever från ett geografiskt stort område.
Skolstart hemifrån sju tiden och hemåt tre eller fyra tiden; ett mellanmål eller såsom vi har uttryckt oss "ett äpple om dagen" är den minsta vi kan kräva för att ha glada och friska ungdomar, flickor och pojkar som ännu efter skoladagen orkar läsa läxor, spela fotboll och ta sitt ansvar i hushållet....såsom städ-och diskturer.....vardagssysslor i en familj...

onsdag 3 september 2008

Finskspråkiga på sfp:s listor

Suomalainen kansanpuolue står för det finländska folkpartiet, Svenska folkpartiet, partiet som välkomnar alla oberoende av modersmål.
Sfp har förtroendevalda och kandidater med svenska eller finska, men också andra språk som modersmål, personer som vill se Finland som ett land där servicen fungerar på landets båda nationalspråk. Språket utgör kittet, men är inte det enda kriteriet för kandidatur i valet. Kandidaterna bör också dela våra liberala ideal och binda sig att följa riktlinjerna i både partiets centrala valprogram, men också de lokala målsättningarna. Sfp utgår ifrån den enskilda människan och hennes behov, rättigheter och skyldigheter. Tillsammans gör vi ett samhälleligt jobb, med andra ord en politik, som gagnar alla kommuninvånare oberoende av modersmål.

RobbanTV, video, facebook...toppen!

Vasabladets Stig Nygård skriver idag i sin kolumn rena rama lögner. Jag är rent ut sagt bestört över att bli skyld för att ondgjort mig över Robban Brobergs "RobbanTV" på Vbl:s webbsida eftersom alla sfp:are inte har råd med dylik marknadsföring.
Varifrån tar Nygård dylika antaganden och påståenden? Jag har aldrig sagt ngt i den riktningen. Tvärtom är jag glad över att Robban i Vasa hittat Vbl:s webbsida och TV:n, att Stefan Johansson i Helsingfors satsat på video på sin hemsida, att Lasse G satsade massor av egna medel på riksdagsvalskampanjen m.m. Alla dylika satsningar är hemåt för partiet och gagnar oss alla!
För många av oss är de nya medierna lite främmande, men jag hör till dem som helhjärtat uppmanar våra förtroendevalda och kandidater att pröva dem. Så gör jag också själv....det var ett stort steg att börja blogga...och sedan flera månader är jag med i facebook. Min kusindotter berättade nyss att jag är hennes äldsta vän på facebook. Lycka till Robban - hörde att 15.000 personer loggat in på sidan!

torsdag 28 augusti 2008

Nöjda sfp:are

Sänkning av inkomskatterna kombinerat med avdrag som gynnar långinkomsttagare, utvidgning av hushållsavdaget till att omfatta också energibesparande investeringar, slopandet av behovsprövningen gällande inkomsterna för studerandes maka/make vid beviljande av bostadsstöd, ingen nedskärning av miljöorganisationernas anslag, anslag för Sköldviksvägen och ökat antal utbildningsplatser inom yrkeshögskoleutbildningen är exempel på frågor som sfp engagerat sig i också under budgetrian.
Snart får vi höra, hur förhandlingarna lyckades och vad resultatet blir. Regeringen utlovade igår full kompensation till kommunerna för skatteavdaget som man beslöt gå in för. Jag är lite orolig, men hoppas att kompensationen ges åt kommunerna till fullt belopp - det behövs för att kommunerna skall kunna sköta sin service.

onsdag 27 augusti 2008

Populistiskt att höja spritskatten nu

Centern och Gröna vill höja alkoholskatten redan nu. De struntar i den statistik som årets siffror idag visar: imposter har ökat med drygt 11%.
Efter det att skatten höjdes från årsskiftet har spritrallyt från Tallinn accelererat. Vi vill minska tolakonsumtionen av alkohol och därför är det kortsiktigt att i skuggan av ökad import höja alkoholskatten. Samtidigt frågar jag mig själv, vad vi egentligen borde göra för att minska totalkonsumtionen.
Inom EU borde prisskillnaderna inte vara stora varken gällande mat, bränsle, bilar, tobak eller alkohol. Alltså borde Estland höja sina spritpriser. Borde vi göra som Sverige och späda ut mellanölet och skapa ett s.k. folköl. Mellanölets sprithalt är 4,5-4,7% - skulle konsumtionen minska och skadorna lindras om alkoholhalten skulle halveras? Eller skulle folk då gå till Alko för att köpa mellanöl?
I detta läge är det bäst att se till årets slut hur statistiken ser ut och sedan ta ställning till en ev höjning av spritskatten. Någon tröskelfråga får detta i alla fall inte vara i budgetrian som börjar om några timmar - inkomstskattefrågan är den viktigaste - den som skall öka den sociala rättvisan i vårt land.

söndag 24 augusti 2008

Socialt rättvis skattepolitik

Gapet mellan dem som har det sämst och dem som har det bra växer. Enligt planerna skall den statliga inkomstskatten sänkas för alla och då är man nog tvungen att öka på grundavdrag för låginkomsttagarna. Problemet med förtjänstinkomstavdraget är att de som är utanför arbetslivet inte kan få det såsom föräldralediga. Hur skall man lösa detta?
Barnfamiljerna och ensamförsörjarna har det fortfarande sämst ställt - också många pensionärer lever med en månatlig summa pengar som många av oss inte skulle klara leverne med. SATA-kommittén som funderar på hur det sociala paketet skall sys ihop så att ett höjt bidrag inte äter upp ett annat och så att systemet skall vara enkelt, har ännu inga lösningsmodeller klara. Regeringen bör därför i budgetrian köra en socialt rättvis skattepolitik - den borgerliga regeringen kan nu visa vad man med socialdemokraterna styre inte kunde åstadkomma. Det stundande kommunalvalets resultat är beroende av detta.

söndag 17 augusti 2008

Nonchalans, okunskap ellerlögn?

"Om jag har förstått rätt, kommer inga kemikalier att användas vid förrening av vattnet
från Kumo älv. Stämmer detta? Vilka är i så fall grunderna och motiveringarna för detta
eftersom man på alla andra håll använder kemikalier, t.ex. i Kotka, Malmö och
Stockholm?", är frågan som jag ställde till VD Jyrki Valtonen både i stadsstyrelsen 11.2
och på fullmäktiges möte 18.2.
Valtonen, chef för Turun Seudun Vesi Oy, svarade klart och tydligt att inga kemikalier
behövs.
Är Valtonen kompetent att ansvara för ett projekt, vars budget redan nu ökat från 100
milj. till 170 milj. euro. och ett projekt där hela grundidén raserats. Ursprungligen var
det meningen att vattnet skulle renas enligt bevattninsmetoden (sadetusjärjestelmä) men
på vårvintern fick vi veta att man slopat denna metod och investerat i
sandfiltreringsbassänger i Virttaankangas. Denna ändring i processen, som kostade
skattebetalarna miljoner, fick varken stadsstyrelsen eller -fullmäktige ta ställning
till. Och nu får vi via Högsta förvaltningsdomstolens beslut veta, att vattnet måste
genomgå en kemikalisk förrening innan det sandfiltreras.
Jag känner mig bedragen och är ytterst besviken på skattebetalarnas vägnar. Det känns som
om hela projektet med konstgjort grundvatten till Åbo med omnejd skulle vara onödigt. Det
räcker inte med att säga "vad var det sfp sade".

onsdag 6 augusti 2008

Borgmästarmodellen

Borgmästarmodellen diskuterades ivrigt i Åbo för fyra år sedan då man sedan beslöt gå in för en förvaltningsmodell som ingen annan kommun tillämpat. Politiskt vald heltidsanställd stadsstyrelseordförande som det största partiet valde inom sig, poliskt vald fullmäktigeordförande och av fullmäktige politiskt vald stadsdirektör blev utgångsläget.
Likväl skulle fullmäktigegruppernas status höjas och inflytande ökas samtidigt som fullmäktigegrupperna godkände ett avtal eller ett program med ca 130 punkter för perioden. Man gick dock inte inför beställar/utförarmodellen inom alla sektorer.
Vad blev resultatet? Varken medborgarna eller de förtroendevalda vet vem som egentligen styr och leder staden. Politiker kommer och går, tjänstemän består, är åtminstone en sanning och betyder att tjänstemännen har ett stort inflytande samtidigt som tre politiskt valda ledare söker sin roll och oppositionen, dvs. socialdemokraterna jobbar via tjänstemännen.
I Tammerfors införde man beställar/utförarmodellen samtidigt som man gick inför att välja en borgmästare bland fullmäktigeledamöterna. Jag tror just detta var nyckeln till framgång i Tammerfors och vi välkomnar införandet av modellen också i Åbo. Den tekniska sektorn i Åbo har visat att beställar/utförarmodellen fungerar och i tur står från årsskiftet social- och hälsoväsendet som sammanslås. Det är hög tid på att skilja på vem som beställer tjänster och vem som producerar dem.

tisdag 29 juli 2008

Har du Burana?

FPA:s direktör Huhtanen är bekymrad över läkarnas iver att ordinera mediciner och uppmanar dem att fundera noga över det verkliga behovet av mediciner.
När jag läste om Huhtanen uppmaning, påmindes jag om den ofta förekommande frågan under politiska möten: Onko sinulla Buranaa? Det är nästan alltid män som beklagar över huvudverk och räknar med att kvinnfolk alltid bär med sig botemedel. Vid närmare analys är det oftast socialdemokraterna som har huvudverk. Det måste vara så att de pinas av dåligt samvete inför sina beslutsförslag som de i Åbo för fram för att bromsa utvecklingen av serviceutbudet. Kommunalvalet närmas sig och då tycks alla medel vara tillåtna.
Då är det inte Burana som hjälper. Dessutom är det uppenbart att politikerna häver i sig alltför mycket piller - det är inte bara läkarna som skall se på vad de ordinerar - också receptfria mediciner skall vi vara återhållsamma med.

fredag 27 juni 2008

Då statistiken blir verklighet

Min väninnas värld rasade på tisdagen då hon forlorade sitt barn. En del av min värld rasade samtidigt. Finlands mödrarådgivning ligger statistiskt på toppennivå i världen. Enligt statistiken är det endast fyra barn av 1000 som dör i sviterna av förlossningen, i samband med förlossningen eller just inför.
Att plötsligt inse att statistiken har en mänsklig faktor, att några avvikelser alltid har en människa inblandad, att ställas inför siffror som baserar sig på fakta, är någonting varje politiker borde tänka på. Statistik är siffror som baserar sig på en verklighet som vi inte alltid vill vidkänna. Vi kan bara bli bättre och påminna oss om det goda vi har - i synnerhethet våra närmaste.

onsdag 25 juni 2008

Omöjligt att övervaka

Alla som säljer tobaksprodukter skall anhålla om ett särskilt tillstånd därtill och så skall "någon" övervaka försäljningen, heter det i ett lagförslag. Avsikten är att minska tobaksrökning, men de medel som nu föreslås är förkastliga. Hur i all sin värld kan någon räkna ut att övervakningen fungerar med dagens resurser? Skall kommunerna anställa poliser eller andra övervakare för att kolla kioskförsäljare och andra småföretagare? Var finns de resurserna?
På Ulla-Maj Wideroos initiativ förkastades lagförslaget under förra regeringsperioden. Då var det Hyssälä som föreslog, nu är det Risikko. Jag hoppas förnuftet vinner och vi stiftar vettiga lagar som också i praktiken går att både följa och övervaka.

onsdag 28 maj 2008

Valfinansiering

Journalisterna intresserar sig knappt för sfp:s beslut att inför kommunalvalet i höst utgå ifrån total öppenhet i kandidatfinansieringen - likaväl som vi redan i tidigare val visat öppenhet för partifinansieringen! Det har bara inte varit i vår makt att redogöra för varifrån Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland får sina donationer. Då Kulturfonden nu informerat om att en del av kapitalets avkastning går direkt till denna stiftelsen, är också denna hemlighet avslöjad. Och ingen överraskning torde det ju vara eftersom sfp i tiderna grundat Kulturfonden.
Sfp:s strategi att göra punktsatsningar och stöda sådana kandidater som inte själv haft möjlighet att finansiera hela kampanjen och få den synlighet partiets kandidater i konkurransen bör få, har väckt ont blod. Målsättningen i ett val är att fånga möjligast många röster med ett brett kandidatutval. Resurserna är begränsade och räcker inte till punktsatsningar åt alla kandidater. Vi gjorde ett gott riksdagsval - det är resultaten som räknas.

onsdag 14 maj 2008

Sfp godkänner inte förslaget

Svenska folkpartiet har sagt nej till det förslag om 3,5-procents rösttröskel , som nu förts fram i valbetänkandet.
Partiet har motsatt sig förslaget som alla andra regeringspartier godkänner. Sfp har som det enda regeringspartiet inte accepterat den framlagda modellen genom att lämna in avvikande åsikt till valarbetsgruppens betänkande. Jag representerade sfp i Tarastis valarbetsgrupp och lämnade in den avvikande åsikten på vårt sista möte 22.4.
Vi godkänner inte förslaget, kan man säga det tydligare?

torsdag 8 maj 2008

Bättre undervisning i finska

Ja till goda kunskaper i finska, nej till förfinskning av den svenska skolan. Så kan sfp:s linje något förenklat förklaras i den aktuella debatten om finskans ställning i Vasa Övningsskola. Vasa Övningsskola vill stärka undervisningen i finska så att en del av ämnesundervisningen skulle ges på finska. Detta är en riskabel väg att vandra. Sfp vill vara mycket tydligt då det gäller att föra in andra undervisningsspråk än svenska i de svenska skolorna.

Det är inte partiets uppdrag att luckra upp det svenska i skolorna, den biten brukar andra sköta med framgång. Däremot anser sfp att det är viktigt att eleverna från svenska hem och omgivning får en kvalitativt god undervisning i finska. Detta ska skötas inom ramen för finskundervisningen där det långt handlar om motivation och inlärningsmetoder.

Att ge en del av ämnesundervisningen på finska i den svenska skolan vore orättvist mot de ämnen vars kunskapsmassa och vokabulär inte till 100% skulle undervisas på elevens modersmål. Vem gör den prioriteringen: vilket ämnes vokabulär ska du som elev inte behärska på ditt modersmål? Den balansgången ska vi undvika att gå.
Vi stöder varmt alla initiativ som gör språkinlärningen mer stimulerande och som stärker de svenskspråkiga elevernas kunskaper i finska. Det kan exempelvis handla om att föra ut finskundervisningen i samhället eller att föra in samhället i finskundervisningen så att den konkreta nyttan och språkets roll i samhället utgör en stimulerande motivationsfaktor. Motivationens roll i sammanhanget skall betonas, likaså attityderna. Hur kommer det sig att eleverna efter nio års skolgång inte kan finska, men behärskar engelska och även andra främmande språk?
Sfp betonar för tydlighetens skull att språkbadskonceptet som är en annan undervisningsform, är något vi varmt stöder. Men den svenska skolan är ändå alltid grundbulten för finlandssvenskheten och landets tvåspråkighet – svenska folkpartiet tänker inte bidra till nedmontering av den svenska skolan.

onsdag 16 april 2008

Datorn räknar valresultatet

Den modell som nu föreslås bli gällande i riksdagsval från 2015 innebär att varje partis röstetal i hela landet räknas ihop och att detta tal bestämmer antalet riksdagsmandat. Bra så. Därefter fördelas dessa mandat per valkrets med hjälp av en matematisk modell. Att fördela de första 150 mandaten går ganska enkelt, men för fördelning av resterande 50 mandat behövs dator. Om man dessutom, vilket måste göras, tillför en rösttröskel för valkretsarna utöver den som gäller hela landet, blir modellen ännu mera matematisk.
Det verkar inte så värst vettigt att införa en valmodell, där väljaren inte vet var hennes eller hans röst har största vikten. Det totala antalet mandat per parti blir slutresultatet, men i vilken valkrets rösten slutligen landar, det avgör datorn. Allt annat än genomskinligt eller tydligt. Inte så värst demokratiskt heller och ökar inte medborgarnas intresse för val. Eller är det tvärtom? Är det detta vi behöver för att stimulera valdeltagandet, att uppmuntra väljarna att rösta i rädsla för att ett parti inte klarar av den nationella rösttröskeln på t.ex. 3,5%. Diskussionerna fortsätter.

söndag 13 april 2008

Självständigt Åbolands magistrat

Bara för två år sedan fick Åbolands magistrat grönt ljus: tack vara sfp:s idoga arbete och välmotiverade argument fick magistraten fortsätta som självständig enhet. En sammanslagning av Åbolands magistrat med Raseborgs diskuterades också.
På torsdagens stadsstyrelselista för måndagens möte förordar Åbos stadsdirektör en sammanslagning av magistraten i Åbo och Åboland som svar på finansministeriets brev innehållande förslaget om sammanslagning. Förkastligt! Det är servicen som gäller och genom att koncentrera den svenska servicen till Åbolands magistrat garanteras servicen på bästa möjliga sätt. Det är inte orten som numera alltid är avgörande då flera ärenden sköts elektroniskt eller per telefon. Det är garantierna för att mina ärenden handläggs och sköts så att båda parterna förstår varandra också i komplicerade frågor. Ett självständigt åboländskt magistrat är garantin för detta.

onsdag 9 april 2008

Valsystemets genomskinlighet

Visst är det ofattbart att centern kör ivrigt fram ett valsystem där det är omöjligt att veta vart rösten går och hur resultatet räknas - ett system där närmare 100.000 röster blir hemlösa.
De gröna poängterar ofta demokratin och ökade påverkningsmöjligheter.
Och var står vi nu; inför ett förslag som bygger på att det införs en rösttröskel på 3,5%. Detta skulle betyda att ca 83.000 röster går till spillo, dvs. 7-8 riksdagsmandat. Förslaget utgår ifrån att hela landet bildar ett valområde där alla röster räknas ihop. Därefter fördelas platserna per parti, dvs. hur många mandat partierna får i riksdagen. Väl så. Men - därefter tillämpas en matematisk modell enligt vilken en fjärdedel av mandaten fördelas med hjälp av dator och där mandat kastas från en valkrets till ett annat för att fylla kvoterna för respektive valkrets. Det är omöjligt att veta var min röst landar och omöjligt att kontrollera resultatet.
Dagens valsystem har brister. Vi skall inte skapa ett nytt system där olägenheterna blir ännu större. Korrigeringar kan och bör ske; skapa valområden i östra Finland och i norra Finland och dela Nyland i två valkretsar = förverkliga den s.k. Tarasti-modellen.
Enligt centerns förslag är det omöjligt för nya partier att komma in i riksdagen och i längden drar man mattan undan alla mindre partier, också sfp.

måndag 7 april 2008

Eget sfp-mandat i EU-valet

Henrik Lax ställer inte upp i EU-valet nästa år. Detta öppnar för sfp nya möjligheter - en möjlighet att börja från tomt bord. Vi skall ha ett eget sfp-mandat också i fortsättningen. Ger väljarna förtroende åt oss via en egen lista eller via valförbund, återstå att se.
Det är endast matematik att räkna mandatfördelningen på basen av gamla siffror och tidigare EU-val. Varje val är ett nytt val. Valdeltagandet är avgörande och ännu är det också oklart vilka av de sittande som ställer upp. Idag vet vi att Stubb inte ställer upp. Därför är diskussionen om ett allsvenskt mandat ännu konstigare än tidigare. Att antalet mandat minskar med ett till 13, kan drabba vilket parti som helst. Under förutsättning att finlandssvenskarna ställer upp bakom sfp, är vi representerade i EU-parlamentet också under nästa period.

onsdag 26 mars 2008

Svenskan i finska skolor

Det var Vänsterförbundet som stod värd för dagens Rundabordsdiskussion. Ämnet de valt, svenskundervisningen i skolorna, visade sig utgöra en gemensam nämnare för samtliga partier. Voj tusan, vilken utmaning vi har, kan jag konstatera.
Undervisningen i svenska för den finskspråkiga yrkesutbildningen ligger hos Utbildningsstyrelsen på den finska sidan, som i praktiken inte har enda tjänsteman för detta. Och så har man överfört ansvaret på Erik Geber, ansvarig för den svenska sektorn. Så borde det inte vara.
Över huvudtaget bör vi tillsammans jobba för att undervisningen i svenska i de finska skolorna blir attraktiv, att läromedlen är moderna (att det också finns läromedel) och att vi ökar intresset för att lära sig svenska i ett tidigt skede.
Språkduschar och språkbad i dagis, samarbete mellan de svenska och finska skolorna, utökat samarbete med skolorna i Sverige och intresseväckande grejer för att finska elever skall hitta det utmärkta utbudet av bl.a. svenska TV- och radioprogram skall vara prioritet nummer ett. Dessa utgör grunden för ökad motivation att lära sig svenska - ökad insikt för ett brett utbud av framtida möjligheter gällande utbildning och yrken.

onsdag 12 mars 2008

Bravo sfp

Landsvägen 51, elektrifieringen av Vasa-Seinäjoki järnvägen, resurser för färhorna och på sikt fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu är exempel på sfp-ministrarnas framgångar i rambeslutet. Igen bevis på hur idogt arbete leder till resultat.
Likaså en eloge åt sfp-gruppen med Hummelstedt i spetsen i Åbo-fullmäktige; beslutet att i höst ta ställning till svensk representation i den nya social&hälsonämnden och att flytta valet av sektion till fullmäktige från nämnden betyder att det svenska inslaget skall vara med där beslut fattas.
Nu kör vi vidare!

torsdag 28 februari 2008

Dubbla budskap

Partisekreteraren sköter organisationsverksamheten, säger Centerpartiets politiker och också partiordföranden, statsminister Vanhanen.
Ifall så vore fallet, skulle inte min kollega Korhonen inom centern uttala sig såsom han gör. Partisekreterarna får nog ha åsikter - också politiska - men att ständigt som centerns partisekreterare agera med dubbelt budskap skadar samarbetet med de andra partierna. Det kan inte vara så att partiet centralt jobbar i enlighet med regeringsprogrammet och att partisekreteraren å sin sida förmedlar det motsatta budskapet i syfte att fria till fältet och väljarna.

S0m partisekreterare är i alla fall min uppgift att försöka påverka partiets budskap i ett sådant skede att vi utåt kan vara eniga - i ett skede då partiets linje utstökas. Och så skall man lära sig att leva med också dåliga beslut och göra det bästa av det omöjliga. Detta gäller såväl partisekreterare som andra påverkare inom sfp.

tisdag 19 februari 2008

Helsingforsministrarnas agerande förvånar

Är det på det här sättet kommunministern påhejad av Vapaavuori och Brax vill
äventyra och försvåra förverkligandet av KSSR-processen?

Det frivilliga samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner har kommit bra igång. Nu
verkar det som om centerns kommunminister tillsammans med regeringskumpanerna i
samlingspartiet och gröna vill äventyra samarbetet bl.a. gällande trafik och
avfallshantering. Ministrarna verkar villkorslöst utgå från att stora enheter alltid
innebär kostnadseffektivitet i serviceproduktionen. Så är inte fallet, det bevisas
bl.a av professor Heikki Loikkanens undersökning.

De gröna motsatte sig en folkomröstning i Ingå och noterade inte alls resultatet av
folkomröstningen i Sibbo. Varav nu detta intresse för folkomröstning?

Alla tre Helsingforsministrar som nu föreslår en folkomröstning, Vapaavuori, Kiviniemi
och Brax, sitter själva i Helsingfors stadsfullmäktige och kritiserar trots det
fullmäktige och tjänstemännen för avsaknaden av debatt. Deras logik är minst sagt
förbryllande.

Svenska folkpartiet understryker frivillighet i samarbetet mellan kommunerna, samarbete
är uttryckligen den bärande tanken i KSSR-processen. Det bästa resultatet gällande
service för kommuninvånarna uppnås genom det samarbete som huvudstadsregionens
kommuner redan nu förbundit sig till. Varför vill ministrarna Kiviniemi, Vapaavuori och
Brax nu plötsligt äventyra hela KSSR-processen?

söndag 17 februari 2008

Centern svek studentsvenskan


Nu finns det statistik över dem som valt bort svenskan i studentskrivningarna. Under de senaste tre åren har närmare 40 % av eleverna i de finskspråkiga skolorna valt att inte skriva svenskan i studentskrivningarna. Centern bär ansvarat för detta.

Inte en enda centerpartist röstade för att svenskan skulle bestå som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna då riksdagen röstade i frågan. I siffror betyder detta att 47 närvarande centerpartiets riksdagsledamöter röstade emot.
Nu ser vi resultatet som lett till att den levande tvåspråkigheten i Finland raseras. Att företag och organisationer inte får folk som kan svenska. Att det nordiska samarbetet på svenska äventyras.
Vad var det vi sade?, säger vi som kämpade hårt och förlorade då inte ens Centern understödde oss.

torsdag 14 februari 2008

Svek mot väljarna

Att hoppa av och byta parti endast ett år efter valet är oacceptabelt. Må nu Merikukka Forsius motiv vara vilka som helst så är det inte rätt mot alla dem som röstat på henne i valet i mars.
Såväl riksdags- som kommunalval i Finland är i hög grad personval men det är inte oväsentligt vilket parti personen representerar. Har man alltså ställt upp för ett visst parti i valet, skall man nog hålla sig i skinnet och respektera väljarnas vilja och jobba hårt valperioden till slut. Jag hoppas alla våra sfp-kandidater i kommande val känner sitt ansvar och förbinder sig helhjärtat att jobba med och för sfp under hela valperioden.

onsdag 13 februari 2008

Rasera inte demokratin i valsystemt

Diskussionen om revideringen av vallagstiftningen tycks ha öppnat ögonen också hos de Gröna. Att införa en tröskel på 4% för understöd i hela landet innebär att över 100.000 röster går till spillo, i princip 8 riksdagsledamöter. Var finns demokratin i ett sådant system? Med en rösttröskel på 2 % skulle ett parti få in 4 riksdagsledamöter - ett antal som betyder inflytande både i riksdagen och i dess utskott.
Finland har idag ett valsystem som fungerar bra och som väljarna förstår. Jag anser fortfarande att en revidering skall gå ut på att korrigera de olägenheter som finns, dvs. skillnaderna i antalet röster för inval i de olika delarna av landet - i synnerhet i östra Finland. Genom att bilda ett valområde i östra Finland och genom att dela Nylands valkrets och genom att bilda ett valområde av valkretsarna i norra Finland skulle korrigera olägenheterna. Jag hoppas att de andra partierna gör sina egna beräkningar och inser att modellen med hela landet som ett enda valområde gynnar de stora partierna och är ägnat att dra mattan undan de små partierna.

torsdag 7 februari 2008

Poliser på fältet

Samtidigt som vi alla är överens om att polisen skall vara mera synlig och att den operativa polisstyrkan inte skall minskas, finns inte resurser för att ens anställa vikarier på polisstationerna. Kokoomus sitter på strategiska poster gällande polisstyrkan och vi förväntar oss nu att deras vallöfte infrias; mera poliser på fältet. Kokoomus sitter på penningkistan med Katainen som finansminister och kok har polisministern Holmlund på inrikesministeriet.
Svaret som minister Holmlund gav idag på sfp-ledamot Anna-Maja Henrikssons fråga under Riksdagens frågetimme var inte tillfredställande. Projekt och framtidsvisioner räcker inte som svar då inga nya anställningar sker och närmare 100 poliser är arbetslösa. I år utexamineras 500 nya poliser! Sfp-ledamoten Thomas Blomqvist lämnade in ett spörsmål med innehållet "vilka åtgärder kommer att vidtas"?" Bra att sfp aktiverar sig och kräver åtgärder - bollen finns hos kok!

söndag 3 februari 2008

Korhonens förslag

Orsaken till att ändra på vallagen var de stora skillnaderna i antalet röster som behövs för att bli invald i riksdagen. I Norra Karelens valkrets behövs ca 14 % av rösterna för att bli invald då ca 5 % räcker till inval i flera andra valkretsar.
För att sänka den s.k. dolda rösttröskeln räcker om Norra Karensens valkrets skulle bilda ett gemensamt valområde med valkretsarna i Södra och Norra Savolax. Likaså kunde Lapplands och Uleåborgs valkretsar bilda ett valområde.
Nu har kollegar Korhonen från Centern föreslagit att hela landet skulle bilda ett valområde med en rösttröskel på 4 %, dvs. endast ett understöd över 4 % skulle ge plats i riksdagen. Allt annat än demokratiskt! De små partierna skulle bli utanför och i praktiken skulle inga nya partier någonsin fä säte i riksdagen.
Helt galet är det om en reform av vallagstiftningen skall leda från en olägenhet till en annan. Tur att regeringspartierna skall vara eninga i frågan för att den skall framskrida.

onsdag 30 januari 2008

Registrering av modersmål

Språkregistreringen bygger på ett system enligt vilket det nyfödda barnet registreras enligt mammans modersmål. De flesta finskspråkiga mammor i tvåspråkiga äktenskap låter språkregistreringen ske utan att desto mera reflektera över konsekvenserna på eventuella framtida beslut om t.ex. svenskspråkig dagvård eller skola.
Är barnet registrerat som svenskspråkigt har det lagenlig rätt att inleda skolgången på svenska. Detta har stor betydelse t.ex. i Jyväskylä eller på annan finskspråkig ort. Registreringen har också jätte stor betydelse då våra tvåspråkiga kommuner dimensionerar de svenska skolorna.
Kan man byta modersmål? Jo - det kan man göra mycket enkelt. Man kan välja mellan att fylla i en webblankett på adressen www.blankett.fi, skriva ut en blankett och posta den till magistraten eller så kan man besöka magistraten, dvs. myndigheten som upprätthåller befolkningsregistret.
Med tanke på barnets framtid borde de tvåspråkiga familjerna i god tid fundera på vilket modersmål de väljer åt sina barn. Svenskan är ett gott alternativ!

måndag 28 januari 2008

I dag avgörs Pinellans öde

Det verkar som om långköraren kring restaurang Pinellans öde skulle avgöras i dag. Socialdemokraterna har fattat gruppbeslut för en försäljning och åtminstone några samlingspartister hänger med. Synd och t.o.m. omoraliskt, anser jag. Beslutet följer inte heller fullmäktiges vilja som beviljat renoveringspengar för fastigheten - den kulturhistoriska pärlan i den äldsta stadsdelen i Åbo.
Ett eventuellt försäljningsbeslut borde ha fattats före offertrondan om hyresrätten. Det hör varkentill god sed eller är moraliskt rätt att under vissa premisser bjuda ut hyreskontakt och därefter sälja fastigheten med hyresrätten. Vilken företagare är intresserad av att köpa en restaurangfastighet när hyreskontraktet på 10 år med en restaurangföretagare följer med? Man kan ju anta att den som är intresserad också själv vill bedriva verksamheten. Nu gynnar man en företagare bland många andra. Dålig näringspolitik från stadens sida!
En liten tröst är att renoneringen skall följa en plan enligt vilken Pinellans yttre inte ändras och så att miljön inte förstörs. Men det är alltid fastighetsägaren som ansöker om undantagslov - också därför borde stadens fortsättningsvis äga Pinellan.

torsdag 24 januari 2008

Öppenhet

Det är minst sagt märkvärdigt att en riksdagskandidat som varken blir invald eller ersättare men som satsar exempelvis 300.000 euro i sin kampanj, inte måste lämna någon redovisning över valfinansieringen.
Det har visat sig att en del riksdagsledamöter kanaliserar sin assistents lönepengar till en lokalavdelning inom sitt parti - pengar som senare används i valkampanjen.
Dessa är några exempel som visar att en större öppenhet av valfinansieringen såväl gällande kandidaterna som partierna är på sin plats. Samtidigt är det viktigt att diskutera sanktioner, gränser och principer för insamling av medel och redovisningen av dem. Borde företag och organisationer beviljas skattefrihet för valbidrag till en viss summa för att öka öppenheten? Det som nu behövs är en grundling utredning av valfinansieringen och spelregler för finansieringen i syfte att nå en större öppenhet. Jag understöder varmt att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för ändamålet.

tisdag 22 januari 2008

Dyrt med rent vatten

Inte minst Nokia-incidenten har gett många tankar om hur viktigt det är med rent vatten. Vattenförsörjningen är på tapeten i Åbo med grannkommuner. Om tre år skall vi få vatten från Kumo älv som renas (sandfiltrering) vid Virttaankangas och vattnet rinner i rör till Åbo. Det hela skulle kosta 70 miljoner euro. Nu räknas priset bli 150 eller t.o.m. 170 miljoner.
Kommunerna har gjort reservationer med tanke på komsumtionen och betalar enligt dessa reservationer. Nu har vattenkomsumtionen inte ökat utan tvärtom och kommunerna står inför enorma vattenräkningar. Det bör utredas från vattenbolagets Turun Seudun Vesi Oy:s sida om man kan minska på projektet t.ex. genom att ändra på rörstorleken. Eller finns det andra möjligheter i detta skede? Samtidigt med vatteninvesteringen sker ju investeringen i avfallsreningen i Kakolaberget. Ekonomin blir alltså mycket anstängd - i sista ändan är det alltid invånarna som betalar.

söndag 20 januari 2008

Åbohanken har sin plats vid ÅA

Vi som jobbar för de finlandssvenska frågorna brukar poängtera vikten av att sitta vid de bord där beslut fattas. Vi påminner ofta också om att ifall vi inte kommer med lösningsmodeller så gör någon annan det för oss.
Nu fanns det en beställning hos Samordningsdelegationen att komma med förslag till hur den finlandssvenska högskoleutbildningen skall ordnas, rationaliseras, koordineras. Resultatet blev ärligt sagt mera än magert.
För Åbohankens del skall det vara självklart att ekonomutbildningen vid Akademin fortsätter. Resultatet av att Handelshögskolan vid Åbo Akademi sammanslogs med Akademin och bildade en del av den Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Akademin finns att se hos de utexaminerade från samtliga fakulteter. Ekonomiska vetenskaper med redovisning och maknadsföring i spetsen är inte bara populära utan ytterst nyttiga för dem som har exempelvis teknik eller kulturvetenskaper som sitt huvudämne. Om detta vittnar också statistiken över minimal arbetslöshet hos dem som utexaminerats från Åbo Akademi samtliga fakulteter, att inte tala om Åbohankens ekonomer.

torsdag 17 januari 2008

Bravo Sibbo

Jag lyfter hatten åt Sibbo som lovat göra allt för att garantera service för att de personer som på individuellt plan oroar sig över framtiden. Christel Liljeström berättade i dag om åldringar som befarar att de blir utan svensk hemvård, sitter hemma ensamma och hittas döda om tre veckor. Hon talade för de barn som förlorar sina kompisar till en annan skola, om dagispersonal och lärare vars barn och elever hamnar i olika kommuner. Vi talar oftast allmänt om gränser, strukturer, invånare, byggande och markplanering. Sibbo tar hand om sina invånare på ett individuellt plan!

tisdag 15 januari 2008

Trycket blev stort

Då jag äntligen tagit steget ut och beslutat börja blogga vet jag inte var jag skall börja. Humöret i dag är som vädret; grått och deprimerande p.g.a. Sibbobeslutet. Det känns orättvist mot Sibboborna och väcker frågor om framtiden både för Sibbo och övriga kommuner i landet. Skall ett beslut av detta slag kunna gälla endast huvudstadsregionen? Jag trodde nog att den kommunala självbestämmanderätten betydde åtminstone rätt att bestämma om kommunens gränser. Vad händer om och när Tammerfors, Vasa eller Åbo nu kräver områden av sina grannkommuner med stöd av atraktiva bostadsområden och goda skattebetalare? Kanske det också betraktas som allmän nytta!