söndag 3 februari 2008

Korhonens förslag

Orsaken till att ändra på vallagen var de stora skillnaderna i antalet röster som behövs för att bli invald i riksdagen. I Norra Karelens valkrets behövs ca 14 % av rösterna för att bli invald då ca 5 % räcker till inval i flera andra valkretsar.
För att sänka den s.k. dolda rösttröskeln räcker om Norra Karensens valkrets skulle bilda ett gemensamt valområde med valkretsarna i Södra och Norra Savolax. Likaså kunde Lapplands och Uleåborgs valkretsar bilda ett valområde.
Nu har kollegar Korhonen från Centern föreslagit att hela landet skulle bilda ett valområde med en rösttröskel på 4 %, dvs. endast ett understöd över 4 % skulle ge plats i riksdagen. Allt annat än demokratiskt! De små partierna skulle bli utanför och i praktiken skulle inga nya partier någonsin fä säte i riksdagen.
Helt galet är det om en reform av vallagstiftningen skall leda från en olägenhet till en annan. Tur att regeringspartierna skall vara eninga i frågan för att den skall framskrida.