söndag 17 februari 2008

Centern svek studentsvenskan


Nu finns det statistik över dem som valt bort svenskan i studentskrivningarna. Under de senaste tre åren har närmare 40 % av eleverna i de finskspråkiga skolorna valt att inte skriva svenskan i studentskrivningarna. Centern bär ansvarat för detta.

Inte en enda centerpartist röstade för att svenskan skulle bestå som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna då riksdagen röstade i frågan. I siffror betyder detta att 47 närvarande centerpartiets riksdagsledamöter röstade emot.
Nu ser vi resultatet som lett till att den levande tvåspråkigheten i Finland raseras. Att företag och organisationer inte får folk som kan svenska. Att det nordiska samarbetet på svenska äventyras.
Vad var det vi sade?, säger vi som kämpade hårt och förlorade då inte ens Centern understödde oss.