onsdag 13 februari 2008

Rasera inte demokratin i valsystemt

Diskussionen om revideringen av vallagstiftningen tycks ha öppnat ögonen också hos de Gröna. Att införa en tröskel på 4% för understöd i hela landet innebär att över 100.000 röster går till spillo, i princip 8 riksdagsledamöter. Var finns demokratin i ett sådant system? Med en rösttröskel på 2 % skulle ett parti få in 4 riksdagsledamöter - ett antal som betyder inflytande både i riksdagen och i dess utskott.
Finland har idag ett valsystem som fungerar bra och som väljarna förstår. Jag anser fortfarande att en revidering skall gå ut på att korrigera de olägenheter som finns, dvs. skillnaderna i antalet röster för inval i de olika delarna av landet - i synnerhet i östra Finland. Genom att bilda ett valområde i östra Finland och genom att dela Nylands valkrets och genom att bilda ett valområde av valkretsarna i norra Finland skulle korrigera olägenheterna. Jag hoppas att de andra partierna gör sina egna beräkningar och inser att modellen med hela landet som ett enda valområde gynnar de stora partierna och är ägnat att dra mattan undan de små partierna.