onsdag 16 april 2008

Datorn räknar valresultatet

Den modell som nu föreslås bli gällande i riksdagsval från 2015 innebär att varje partis röstetal i hela landet räknas ihop och att detta tal bestämmer antalet riksdagsmandat. Bra så. Därefter fördelas dessa mandat per valkrets med hjälp av en matematisk modell. Att fördela de första 150 mandaten går ganska enkelt, men för fördelning av resterande 50 mandat behövs dator. Om man dessutom, vilket måste göras, tillför en rösttröskel för valkretsarna utöver den som gäller hela landet, blir modellen ännu mera matematisk.
Det verkar inte så värst vettigt att införa en valmodell, där väljaren inte vet var hennes eller hans röst har största vikten. Det totala antalet mandat per parti blir slutresultatet, men i vilken valkrets rösten slutligen landar, det avgör datorn. Allt annat än genomskinligt eller tydligt. Inte så värst demokratiskt heller och ökar inte medborgarnas intresse för val. Eller är det tvärtom? Är det detta vi behöver för att stimulera valdeltagandet, att uppmuntra väljarna att rösta i rädsla för att ett parti inte klarar av den nationella rösttröskeln på t.ex. 3,5%. Diskussionerna fortsätter.

söndag 13 april 2008

Självständigt Åbolands magistrat

Bara för två år sedan fick Åbolands magistrat grönt ljus: tack vara sfp:s idoga arbete och välmotiverade argument fick magistraten fortsätta som självständig enhet. En sammanslagning av Åbolands magistrat med Raseborgs diskuterades också.
På torsdagens stadsstyrelselista för måndagens möte förordar Åbos stadsdirektör en sammanslagning av magistraten i Åbo och Åboland som svar på finansministeriets brev innehållande förslaget om sammanslagning. Förkastligt! Det är servicen som gäller och genom att koncentrera den svenska servicen till Åbolands magistrat garanteras servicen på bästa möjliga sätt. Det är inte orten som numera alltid är avgörande då flera ärenden sköts elektroniskt eller per telefon. Det är garantierna för att mina ärenden handläggs och sköts så att båda parterna förstår varandra också i komplicerade frågor. Ett självständigt åboländskt magistrat är garantin för detta.

onsdag 9 april 2008

Valsystemets genomskinlighet

Visst är det ofattbart att centern kör ivrigt fram ett valsystem där det är omöjligt att veta vart rösten går och hur resultatet räknas - ett system där närmare 100.000 röster blir hemlösa.
De gröna poängterar ofta demokratin och ökade påverkningsmöjligheter.
Och var står vi nu; inför ett förslag som bygger på att det införs en rösttröskel på 3,5%. Detta skulle betyda att ca 83.000 röster går till spillo, dvs. 7-8 riksdagsmandat. Förslaget utgår ifrån att hela landet bildar ett valområde där alla röster räknas ihop. Därefter fördelas platserna per parti, dvs. hur många mandat partierna får i riksdagen. Väl så. Men - därefter tillämpas en matematisk modell enligt vilken en fjärdedel av mandaten fördelas med hjälp av dator och där mandat kastas från en valkrets till ett annat för att fylla kvoterna för respektive valkrets. Det är omöjligt att veta var min röst landar och omöjligt att kontrollera resultatet.
Dagens valsystem har brister. Vi skall inte skapa ett nytt system där olägenheterna blir ännu större. Korrigeringar kan och bör ske; skapa valområden i östra Finland och i norra Finland och dela Nyland i två valkretsar = förverkliga den s.k. Tarasti-modellen.
Enligt centerns förslag är det omöjligt för nya partier att komma in i riksdagen och i längden drar man mattan undan alla mindre partier, också sfp.

måndag 7 april 2008

Eget sfp-mandat i EU-valet

Henrik Lax ställer inte upp i EU-valet nästa år. Detta öppnar för sfp nya möjligheter - en möjlighet att börja från tomt bord. Vi skall ha ett eget sfp-mandat också i fortsättningen. Ger väljarna förtroende åt oss via en egen lista eller via valförbund, återstå att se.
Det är endast matematik att räkna mandatfördelningen på basen av gamla siffror och tidigare EU-val. Varje val är ett nytt val. Valdeltagandet är avgörande och ännu är det också oklart vilka av de sittande som ställer upp. Idag vet vi att Stubb inte ställer upp. Därför är diskussionen om ett allsvenskt mandat ännu konstigare än tidigare. Att antalet mandat minskar med ett till 13, kan drabba vilket parti som helst. Under förutsättning att finlandssvenskarna ställer upp bakom sfp, är vi representerade i EU-parlamentet också under nästa period.