onsdag 9 april 2008

Valsystemets genomskinlighet

Visst är det ofattbart att centern kör ivrigt fram ett valsystem där det är omöjligt att veta vart rösten går och hur resultatet räknas - ett system där närmare 100.000 röster blir hemlösa.
De gröna poängterar ofta demokratin och ökade påverkningsmöjligheter.
Och var står vi nu; inför ett förslag som bygger på att det införs en rösttröskel på 3,5%. Detta skulle betyda att ca 83.000 röster går till spillo, dvs. 7-8 riksdagsmandat. Förslaget utgår ifrån att hela landet bildar ett valområde där alla röster räknas ihop. Därefter fördelas platserna per parti, dvs. hur många mandat partierna får i riksdagen. Väl så. Men - därefter tillämpas en matematisk modell enligt vilken en fjärdedel av mandaten fördelas med hjälp av dator och där mandat kastas från en valkrets till ett annat för att fylla kvoterna för respektive valkrets. Det är omöjligt att veta var min röst landar och omöjligt att kontrollera resultatet.
Dagens valsystem har brister. Vi skall inte skapa ett nytt system där olägenheterna blir ännu större. Korrigeringar kan och bör ske; skapa valområden i östra Finland och i norra Finland och dela Nyland i två valkretsar = förverkliga den s.k. Tarasti-modellen.
Enligt centerns förslag är det omöjligt för nya partier att komma in i riksdagen och i längden drar man mattan undan alla mindre partier, också sfp.