söndag 13 april 2008

Självständigt Åbolands magistrat

Bara för två år sedan fick Åbolands magistrat grönt ljus: tack vara sfp:s idoga arbete och välmotiverade argument fick magistraten fortsätta som självständig enhet. En sammanslagning av Åbolands magistrat med Raseborgs diskuterades också.
På torsdagens stadsstyrelselista för måndagens möte förordar Åbos stadsdirektör en sammanslagning av magistraten i Åbo och Åboland som svar på finansministeriets brev innehållande förslaget om sammanslagning. Förkastligt! Det är servicen som gäller och genom att koncentrera den svenska servicen till Åbolands magistrat garanteras servicen på bästa möjliga sätt. Det är inte orten som numera alltid är avgörande då flera ärenden sköts elektroniskt eller per telefon. Det är garantierna för att mina ärenden handläggs och sköts så att båda parterna förstår varandra också i komplicerade frågor. Ett självständigt åboländskt magistrat är garantin för detta.