tisdag 19 februari 2008

Helsingforsministrarnas agerande förvånar

Är det på det här sättet kommunministern påhejad av Vapaavuori och Brax vill
äventyra och försvåra förverkligandet av KSSR-processen?

Det frivilliga samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner har kommit bra igång. Nu
verkar det som om centerns kommunminister tillsammans med regeringskumpanerna i
samlingspartiet och gröna vill äventyra samarbetet bl.a. gällande trafik och
avfallshantering. Ministrarna verkar villkorslöst utgå från att stora enheter alltid
innebär kostnadseffektivitet i serviceproduktionen. Så är inte fallet, det bevisas
bl.a av professor Heikki Loikkanens undersökning.

De gröna motsatte sig en folkomröstning i Ingå och noterade inte alls resultatet av
folkomröstningen i Sibbo. Varav nu detta intresse för folkomröstning?

Alla tre Helsingforsministrar som nu föreslår en folkomröstning, Vapaavuori, Kiviniemi
och Brax, sitter själva i Helsingfors stadsfullmäktige och kritiserar trots det
fullmäktige och tjänstemännen för avsaknaden av debatt. Deras logik är minst sagt
förbryllande.

Svenska folkpartiet understryker frivillighet i samarbetet mellan kommunerna, samarbete
är uttryckligen den bärande tanken i KSSR-processen. Det bästa resultatet gällande
service för kommuninvånarna uppnås genom det samarbete som huvudstadsregionens
kommuner redan nu förbundit sig till. Varför vill ministrarna Kiviniemi, Vapaavuori och
Brax nu plötsligt äventyra hela KSSR-processen?