onsdag 30 januari 2008

Registrering av modersmål

Språkregistreringen bygger på ett system enligt vilket det nyfödda barnet registreras enligt mammans modersmål. De flesta finskspråkiga mammor i tvåspråkiga äktenskap låter språkregistreringen ske utan att desto mera reflektera över konsekvenserna på eventuella framtida beslut om t.ex. svenskspråkig dagvård eller skola.
Är barnet registrerat som svenskspråkigt har det lagenlig rätt att inleda skolgången på svenska. Detta har stor betydelse t.ex. i Jyväskylä eller på annan finskspråkig ort. Registreringen har också jätte stor betydelse då våra tvåspråkiga kommuner dimensionerar de svenska skolorna.
Kan man byta modersmål? Jo - det kan man göra mycket enkelt. Man kan välja mellan att fylla i en webblankett på adressen www.blankett.fi, skriva ut en blankett och posta den till magistraten eller så kan man besöka magistraten, dvs. myndigheten som upprätthåller befolkningsregistret.
Med tanke på barnets framtid borde de tvåspråkiga familjerna i god tid fundera på vilket modersmål de väljer åt sina barn. Svenskan är ett gott alternativ!