söndag 20 januari 2008

Åbohanken har sin plats vid ÅA

Vi som jobbar för de finlandssvenska frågorna brukar poängtera vikten av att sitta vid de bord där beslut fattas. Vi påminner ofta också om att ifall vi inte kommer med lösningsmodeller så gör någon annan det för oss.
Nu fanns det en beställning hos Samordningsdelegationen att komma med förslag till hur den finlandssvenska högskoleutbildningen skall ordnas, rationaliseras, koordineras. Resultatet blev ärligt sagt mera än magert.
För Åbohankens del skall det vara självklart att ekonomutbildningen vid Akademin fortsätter. Resultatet av att Handelshögskolan vid Åbo Akademi sammanslogs med Akademin och bildade en del av den Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Akademin finns att se hos de utexaminerade från samtliga fakulteter. Ekonomiska vetenskaper med redovisning och maknadsföring i spetsen är inte bara populära utan ytterst nyttiga för dem som har exempelvis teknik eller kulturvetenskaper som sitt huvudämne. Om detta vittnar också statistiken över minimal arbetslöshet hos dem som utexaminerats från Åbo Akademi samtliga fakulteter, att inte tala om Åbohankens ekonomer.