måndag 28 januari 2008

I dag avgörs Pinellans öde

Det verkar som om långköraren kring restaurang Pinellans öde skulle avgöras i dag. Socialdemokraterna har fattat gruppbeslut för en försäljning och åtminstone några samlingspartister hänger med. Synd och t.o.m. omoraliskt, anser jag. Beslutet följer inte heller fullmäktiges vilja som beviljat renoveringspengar för fastigheten - den kulturhistoriska pärlan i den äldsta stadsdelen i Åbo.
Ett eventuellt försäljningsbeslut borde ha fattats före offertrondan om hyresrätten. Det hör varkentill god sed eller är moraliskt rätt att under vissa premisser bjuda ut hyreskontakt och därefter sälja fastigheten med hyresrätten. Vilken företagare är intresserad av att köpa en restaurangfastighet när hyreskontraktet på 10 år med en restaurangföretagare följer med? Man kan ju anta att den som är intresserad också själv vill bedriva verksamheten. Nu gynnar man en företagare bland många andra. Dålig näringspolitik från stadens sida!
En liten tröst är att renoneringen skall följa en plan enligt vilken Pinellans yttre inte ändras och så att miljön inte förstörs. Men det är alltid fastighetsägaren som ansöker om undantagslov - också därför borde stadens fortsättningsvis äga Pinellan.