söndag 19 oktober 2008

Åbos budget

Suck! Turun Sanomat slår upp rubriken "försämrad service", jämför Pukkinens budgetsiffror med de summor som förvaltningsgrenarna har äskat om och berättar "hur mycket mindre" dessa får. Man skall jämföra med tidigare år, räkna upp allt det goda som staden åstadkommit bl.a. inom social&hälsovården och inte måla fan på väggen och väcka oro.
Jämfört med bokslutet 2007 är summan + 60 milj för social&hälsovården och + 15 miljoner för undervisningen. Vårdgarantin, Kaskenlinna, S:t Olofsskolan, Portsakoti, renoveringen av inremedicinska, social&hälsostationen i Runosbacken, renovering av flera skolor, barnskyddsjour, nattjour, ökningen av intensiteten för de äldres boende....är några exempel på vart pengarna ha gått.
Jag påstår inte att allt skulle vara som det bör, men vi måste lära oss att lyfta fram framgångar och resultat. Endast på så sätt förbättrar vi Åbos image.