måndag 13 oktober 2008

Vi skall ta avstånd från lärarpermitteringar

I OAJ:s debatt dök frågan om lärarpermitteringar igen upp. Samtidigt som vi verkligen bekymrar oss över elevernas välmående, vill ha flera vuxna i skolan och kräver aktiviteter i skolan också efter skoldagen är det förkastligt att tala om lärarpermitteringar.
Kommunernas ekonomi är dålig och i dessa valtider vill alla satsa på vård och omsorg. Varifrån tas resurserna? Eftersom personalkostnaderna är de som tär på ekonomin, är det lätt att kasta fram alternativet om permitteringar. Lika billigt och kortsiktigt som det är att höja skattöret, är förslaget om att permittera personalen. Pensioneringar, omstruktureringar och omskolning ligger närmare till hands. I de flesta kommuner, t.ex. i Åbo, betalar man för väggar i stället för att satsa på mindre klasser och elevvård. På den finska sidan har antalet elever minskat med 500 ifjol; det måste ske en omstrukturering av skolbyggnaderna i Åbo. Utan att sänka på undervisningens kvalitet, måste vi i ärlighetens namn medge, att det minskade elevantalet också måste synnas i antalet lärare.