onsdag 1 oktober 2008

Cronberg förvånar

Såsom jag har förstått det, vill de gröna deklarera sig som ett tvåspråkigt parti. Men så kommer deras partiordförande Cronberg med initiativet att skära ner och begränsa undervisningen i svenska. Detta är inte i linje med en rörelse som på ett ärligt sätt vill främja det tvåspråkiga Finland.
Den finska skolan har alla möjligheter att erbjuda undervisning i ryska, tyska, franska och andra främmande språk om viljan finns i kommunerna. Sfp har denna vilja och är bekymrad över att Cronberg & co underskattar ungdomarnas intelligens. Barn och ungdomar har alla möjligheter att lära sig andra språk utöver landets två nationalspråk. Eller vill Cronberg påstå att ungdomarna i Östra Finland är dummare än ungdomarna i landets övriga regioner?
Jag hoppas alla våra regeringskumpaner kunde jobba för ett levande tvåspråkigt land med internationellt orienterade ungdomar - också de gröna.