torsdag 25 september 2008

Hand i hand med hem och skola

På finlandssvenskt håll har vi ständigt jobbat för ett aktivt samarbete med hemmet och skolan - en eloge till förbundet Hem&skola som håller i trådarna.
Samma gäller skoldirektionerna. På finskt håll vill man skippa direktionerna - den enda formellt fungerande länken mellan skolan, beslutsfattarna, eleverna och föräldrarna. Jag hoppas verkligen att de tragiska händelserna i Kauhajoki leder till att direktionerna får fortsätta. Alltid finns det elever och föräldrar som uteblir från föräldraträffar och samhälleligt engagemang, men alla åtgärder och alla också formella institutioner som leder till en dialog mellan hemmet och skolan skall understödas - också framöver!