onsdag 3 september 2008

Finskspråkiga på sfp:s listor

Suomalainen kansanpuolue står för det finländska folkpartiet, Svenska folkpartiet, partiet som välkomnar alla oberoende av modersmål.
Sfp har förtroendevalda och kandidater med svenska eller finska, men också andra språk som modersmål, personer som vill se Finland som ett land där servicen fungerar på landets båda nationalspråk. Språket utgör kittet, men är inte det enda kriteriet för kandidatur i valet. Kandidaterna bör också dela våra liberala ideal och binda sig att följa riktlinjerna i både partiets centrala valprogram, men också de lokala målsättningarna. Sfp utgår ifrån den enskilda människan och hennes behov, rättigheter och skyldigheter. Tillsammans gör vi ett samhälleligt jobb, med andra ord en politik, som gagnar alla kommuninvånare oberoende av modersmål.