torsdag 11 september 2008

Skolmaten

På Kommunmarknaden träffade jag idag en person som undrade hur sfp har mage att "kräva" morgonmål och mellanmål åt skoleleverna. Personen undrade om vi inte har någon budget för våra kommunala krav.
Jo, vi har en budget som baserar sig på prioriteringar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Skolmaten är ett privilegium som många inte vårdesätter - underligt nog. För många barn är skolmaten den enda varma rätten, kanske den enda egentliga måltiden under dagen. Likväl är morgonmålet i de få skolor där det erbjuds (oftast idag på egen bekostnad för 1 euro) starten till skoldagen eftersom många elever har jätte lång skolväg. Jag har själv haft barn i en skola där morgonmål serveras och där de flesta elever stigit upp två timmar före de anlänt till skolan p.g.a. långa avstånd. Ett dilemma för i synnerhet de svenska skolorna som samlar elever från ett geografiskt stort område.
Skolstart hemifrån sju tiden och hemåt tre eller fyra tiden; ett mellanmål eller såsom vi har uttryckt oss "ett äpple om dagen" är den minsta vi kan kräva för att ha glada och friska ungdomar, flickor och pojkar som ännu efter skoladagen orkar läsa läxor, spela fotboll och ta sitt ansvar i hushållet....såsom städ-och diskturer.....vardagssysslor i en familj...