onsdag 17 september 2008

Kantstött och lite sårad

Dagens Spotligt försöker komma åt personer som slarvat eller försökt dölja sina valfinansiärer i kommunalvalet för fyra år sedan. Förmodligen har sådana personer inte hittats - programmet kommer ut först i kväll - eftersom man nämner mig i sammanhanget och berättar att jag valt att redovisa mina företagsbidrag i en klumpsumma, vilket säkert de flesta gort ifall - och just eftersom - de enskilda bidragena inte överstiger 1 700 euro. Nu blir summan 1 000 euro.
Hänvisningen ger onekligen en antydan om att jag skulle ha begått något fel, kringgått lagstiftningen eller fuskat. Detta har jag inte gjort! Jag fick stöd av totalt sex företag och inget bidrag översteg 1 700 euro. Alltså skrev jag totalsumman på redovisningsblanketten till centralvalnämnden. Nu i efterhand - fyra år senare - finns det ingen anledning att namnge dessa sex företag, vars bidrag alltså blir mycket under det som skulle anges då. Jag känner mig kantstött och lite sårad. Men kommer nog att överleva också detta påhopp.