onsdag 26 mars 2008

Svenskan i finska skolor

Det var Vänsterförbundet som stod värd för dagens Rundabordsdiskussion. Ämnet de valt, svenskundervisningen i skolorna, visade sig utgöra en gemensam nämnare för samtliga partier. Voj tusan, vilken utmaning vi har, kan jag konstatera.
Undervisningen i svenska för den finskspråkiga yrkesutbildningen ligger hos Utbildningsstyrelsen på den finska sidan, som i praktiken inte har enda tjänsteman för detta. Och så har man överfört ansvaret på Erik Geber, ansvarig för den svenska sektorn. Så borde det inte vara.
Över huvudtaget bör vi tillsammans jobba för att undervisningen i svenska i de finska skolorna blir attraktiv, att läromedlen är moderna (att det också finns läromedel) och att vi ökar intresset för att lära sig svenska i ett tidigt skede.
Språkduschar och språkbad i dagis, samarbete mellan de svenska och finska skolorna, utökat samarbete med skolorna i Sverige och intresseväckande grejer för att finska elever skall hitta det utmärkta utbudet av bl.a. svenska TV- och radioprogram skall vara prioritet nummer ett. Dessa utgör grunden för ökad motivation att lära sig svenska - ökad insikt för ett brett utbud av framtida möjligheter gällande utbildning och yrken.