onsdag 12 mars 2008

Bravo sfp

Landsvägen 51, elektrifieringen av Vasa-Seinäjoki järnvägen, resurser för färhorna och på sikt fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu är exempel på sfp-ministrarnas framgångar i rambeslutet. Igen bevis på hur idogt arbete leder till resultat.
Likaså en eloge åt sfp-gruppen med Hummelstedt i spetsen i Åbo-fullmäktige; beslutet att i höst ta ställning till svensk representation i den nya social&hälsonämnden och att flytta valet av sektion till fullmäktige från nämnden betyder att det svenska inslaget skall vara med där beslut fattas.
Nu kör vi vidare!