torsdag 8 maj 2008

Bättre undervisning i finska

Ja till goda kunskaper i finska, nej till förfinskning av den svenska skolan. Så kan sfp:s linje något förenklat förklaras i den aktuella debatten om finskans ställning i Vasa Övningsskola. Vasa Övningsskola vill stärka undervisningen i finska så att en del av ämnesundervisningen skulle ges på finska. Detta är en riskabel väg att vandra. Sfp vill vara mycket tydligt då det gäller att föra in andra undervisningsspråk än svenska i de svenska skolorna.

Det är inte partiets uppdrag att luckra upp det svenska i skolorna, den biten brukar andra sköta med framgång. Däremot anser sfp att det är viktigt att eleverna från svenska hem och omgivning får en kvalitativt god undervisning i finska. Detta ska skötas inom ramen för finskundervisningen där det långt handlar om motivation och inlärningsmetoder.

Att ge en del av ämnesundervisningen på finska i den svenska skolan vore orättvist mot de ämnen vars kunskapsmassa och vokabulär inte till 100% skulle undervisas på elevens modersmål. Vem gör den prioriteringen: vilket ämnes vokabulär ska du som elev inte behärska på ditt modersmål? Den balansgången ska vi undvika att gå.
Vi stöder varmt alla initiativ som gör språkinlärningen mer stimulerande och som stärker de svenskspråkiga elevernas kunskaper i finska. Det kan exempelvis handla om att föra ut finskundervisningen i samhället eller att föra in samhället i finskundervisningen så att den konkreta nyttan och språkets roll i samhället utgör en stimulerande motivationsfaktor. Motivationens roll i sammanhanget skall betonas, likaså attityderna. Hur kommer det sig att eleverna efter nio års skolgång inte kan finska, men behärskar engelska och även andra främmande språk?
Sfp betonar för tydlighetens skull att språkbadskonceptet som är en annan undervisningsform, är något vi varmt stöder. Men den svenska skolan är ändå alltid grundbulten för finlandssvenskheten och landets tvåspråkighet – svenska folkpartiet tänker inte bidra till nedmontering av den svenska skolan.