onsdag 14 maj 2008

Sfp godkänner inte förslaget

Svenska folkpartiet har sagt nej till det förslag om 3,5-procents rösttröskel , som nu förts fram i valbetänkandet.
Partiet har motsatt sig förslaget som alla andra regeringspartier godkänner. Sfp har som det enda regeringspartiet inte accepterat den framlagda modellen genom att lämna in avvikande åsikt till valarbetsgruppens betänkande. Jag representerade sfp i Tarastis valarbetsgrupp och lämnade in den avvikande åsikten på vårt sista möte 22.4.
Vi godkänner inte förslaget, kan man säga det tydligare?