onsdag 28 maj 2008

Valfinansiering

Journalisterna intresserar sig knappt för sfp:s beslut att inför kommunalvalet i höst utgå ifrån total öppenhet i kandidatfinansieringen - likaväl som vi redan i tidigare val visat öppenhet för partifinansieringen! Det har bara inte varit i vår makt att redogöra för varifrån Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland får sina donationer. Då Kulturfonden nu informerat om att en del av kapitalets avkastning går direkt till denna stiftelsen, är också denna hemlighet avslöjad. Och ingen överraskning torde det ju vara eftersom sfp i tiderna grundat Kulturfonden.
Sfp:s strategi att göra punktsatsningar och stöda sådana kandidater som inte själv haft möjlighet att finansiera hela kampanjen och få den synlighet partiets kandidater i konkurransen bör få, har väckt ont blod. Målsättningen i ett val är att fånga möjligast många röster med ett brett kandidatutval. Resurserna är begränsade och räcker inte till punktsatsningar åt alla kandidater. Vi gjorde ett gott riksdagsval - det är resultaten som räknas.