onsdag 6 augusti 2008

Borgmästarmodellen

Borgmästarmodellen diskuterades ivrigt i Åbo för fyra år sedan då man sedan beslöt gå in för en förvaltningsmodell som ingen annan kommun tillämpat. Politiskt vald heltidsanställd stadsstyrelseordförande som det största partiet valde inom sig, poliskt vald fullmäktigeordförande och av fullmäktige politiskt vald stadsdirektör blev utgångsläget.
Likväl skulle fullmäktigegruppernas status höjas och inflytande ökas samtidigt som fullmäktigegrupperna godkände ett avtal eller ett program med ca 130 punkter för perioden. Man gick dock inte inför beställar/utförarmodellen inom alla sektorer.
Vad blev resultatet? Varken medborgarna eller de förtroendevalda vet vem som egentligen styr och leder staden. Politiker kommer och går, tjänstemän består, är åtminstone en sanning och betyder att tjänstemännen har ett stort inflytande samtidigt som tre politiskt valda ledare söker sin roll och oppositionen, dvs. socialdemokraterna jobbar via tjänstemännen.
I Tammerfors införde man beställar/utförarmodellen samtidigt som man gick inför att välja en borgmästare bland fullmäktigeledamöterna. Jag tror just detta var nyckeln till framgång i Tammerfors och vi välkomnar införandet av modellen också i Åbo. Den tekniska sektorn i Åbo har visat att beställar/utförarmodellen fungerar och i tur står från årsskiftet social- och hälsoväsendet som sammanslås. Det är hög tid på att skilja på vem som beställer tjänster och vem som producerar dem.