söndag 17 augusti 2008

Nonchalans, okunskap ellerlögn?

"Om jag har förstått rätt, kommer inga kemikalier att användas vid förrening av vattnet
från Kumo älv. Stämmer detta? Vilka är i så fall grunderna och motiveringarna för detta
eftersom man på alla andra håll använder kemikalier, t.ex. i Kotka, Malmö och
Stockholm?", är frågan som jag ställde till VD Jyrki Valtonen både i stadsstyrelsen 11.2
och på fullmäktiges möte 18.2.
Valtonen, chef för Turun Seudun Vesi Oy, svarade klart och tydligt att inga kemikalier
behövs.
Är Valtonen kompetent att ansvara för ett projekt, vars budget redan nu ökat från 100
milj. till 170 milj. euro. och ett projekt där hela grundidén raserats. Ursprungligen var
det meningen att vattnet skulle renas enligt bevattninsmetoden (sadetusjärjestelmä) men
på vårvintern fick vi veta att man slopat denna metod och investerat i
sandfiltreringsbassänger i Virttaankangas. Denna ändring i processen, som kostade
skattebetalarna miljoner, fick varken stadsstyrelsen eller -fullmäktige ta ställning
till. Och nu får vi via Högsta förvaltningsdomstolens beslut veta, att vattnet måste
genomgå en kemikalisk förrening innan det sandfiltreras.
Jag känner mig bedragen och är ytterst besviken på skattebetalarnas vägnar. Det känns som
om hela projektet med konstgjort grundvatten till Åbo med omnejd skulle vara onödigt. Det
räcker inte med att säga "vad var det sfp sade".