söndag 24 augusti 2008

Socialt rättvis skattepolitik

Gapet mellan dem som har det sämst och dem som har det bra växer. Enligt planerna skall den statliga inkomstskatten sänkas för alla och då är man nog tvungen att öka på grundavdrag för låginkomsttagarna. Problemet med förtjänstinkomstavdraget är att de som är utanför arbetslivet inte kan få det såsom föräldralediga. Hur skall man lösa detta?
Barnfamiljerna och ensamförsörjarna har det fortfarande sämst ställt - också många pensionärer lever med en månatlig summa pengar som många av oss inte skulle klara leverne med. SATA-kommittén som funderar på hur det sociala paketet skall sys ihop så att ett höjt bidrag inte äter upp ett annat och så att systemet skall vara enkelt, har ännu inga lösningsmodeller klara. Regeringen bör därför i budgetrian köra en socialt rättvis skattepolitik - den borgerliga regeringen kan nu visa vad man med socialdemokraterna styre inte kunde åstadkomma. Det stundande kommunalvalets resultat är beroende av detta.