onsdag 27 augusti 2008

Populistiskt att höja spritskatten nu

Centern och Gröna vill höja alkoholskatten redan nu. De struntar i den statistik som årets siffror idag visar: imposter har ökat med drygt 11%.
Efter det att skatten höjdes från årsskiftet har spritrallyt från Tallinn accelererat. Vi vill minska tolakonsumtionen av alkohol och därför är det kortsiktigt att i skuggan av ökad import höja alkoholskatten. Samtidigt frågar jag mig själv, vad vi egentligen borde göra för att minska totalkonsumtionen.
Inom EU borde prisskillnaderna inte vara stora varken gällande mat, bränsle, bilar, tobak eller alkohol. Alltså borde Estland höja sina spritpriser. Borde vi göra som Sverige och späda ut mellanölet och skapa ett s.k. folköl. Mellanölets sprithalt är 4,5-4,7% - skulle konsumtionen minska och skadorna lindras om alkoholhalten skulle halveras? Eller skulle folk då gå till Alko för att köpa mellanöl?
I detta läge är det bäst att se till årets slut hur statistiken ser ut och sedan ta ställning till en ev höjning av spritskatten. Någon tröskelfråga får detta i alla fall inte vara i budgetrian som börjar om några timmar - inkomstskattefrågan är den viktigaste - den som skall öka den sociala rättvisan i vårt land.