tisdag 4 november 2008

Åbonejdens vatten...redogörelsen

Det är i detta skede inte tillåtet att yttra sig om TSV:s eller Åbonejdens vattens redogörelse över varför de, närmast vd:n, inte avslöjade kravet på kemisk rening. Redogörelsen blev bordlagd och behandlas av stadsstyrelsen på måndagen. Jag skulle inte bli förvånad om Turun Sanomat publicerar redogörelsen före måndagen. Men jag gör det inte: jag följer de regler som gäller.
Staten kommer inte att ge statsbidrag för Virttaa-grundvattenprojektet, vilket framkommit för en tid sedan. Detta förorsakar ytterligare problem eftersom åtm. Pargas haft statsbidraget som ett krav för sitt deltagande i kostnaderna, om jag förstått saken rätt från politikerhåll i Pargas.
När får vi veta vad Hallisrenoveringen kostar - verket som i alla händelser skall fungera som reserv i reningen?
Ett sorgligt kapitel som helhet. Det skulle finnas så många beaktansvärda saker att satsa pengar på, pengar som alltid kommer från invånarnas ficka.