tisdag 19 maj 2009

Vallagens demokratiaspekt

En röstspärr på 2% skulle ha varit tillräckligt hög för att undvika splittring på det politiska fältet, ansåg både SFP och vallagsexperterna. Vi kan leva med 3% och samtidigt vara nöjda över att revideringen av vallagstiftningen revideras, vilket står i regeringsprogrammet.
Socialdemokraterna reagerar populistiskt, vilket är naturligt för ett oppositionsparti. SFP reagerar realistiskt och vi skall vara nöjda för att vårt agerande i revideringen av vallagen hörsammats. Samtidigt måste vi medge att förslaget bygger på en matematiskt modell, enligt vilket det är omöjligt att räkna valets resultat utan dator.
Det är struntprat att vi agerat själviskt; går vi under 3% kan vi se oss själva i spegeln och fundera på vår roll som riksparti. Jag är dock inte orolig - SFP kommer att klara röstspärren och på sikt kommer vi att öka vårt understöd som riksparti.