onsdag 13 maj 2009

Du kan rösta på alla kandidater hela landet

I EU-valet kan man t.ex. som Österbottning rösta på en kandidat från Nyland, Åboland eller Helsingfors, dvs. du kan rösta på vilken som helst av SFP:s kandidater oberoende av boningsort. Hela landet är ett valdistrikt.
I förhandsröstningen, som börjar 27.5 kan du rösta på vilken som helst ort på vilken som helst av SFP:s 20 kandidater.
Alla röster på SFP:s 20 kandidater räknas ihop och det är det som gäller! Därför får vi en invald i parlamentet. En röst på SFP betyder att Svenskfinland också i fortsättningen är representerat i EU-parlamentet.