torsdag 23 april 2009

Enkelt och rättvist

De som protesterar mot den föreslagna media-avgiften, betalar förmodligen inte någon TV-licensavgift idag. Annars kan jag inte förstå protesterna. Visst känns det bra att få en avgift som baserar sig på familjens utnyttjande av det som vi kallar public service, dvs. både TV, radio och nättittande och -lyssande. Ett enkelt och rättvist system för alla oss oberoende av hur och var och när vi ser och lyssnar. Dessutom sjunker avgifter från dagens läge med ca 50 euro!