tisdag 17 mars 2009

"Presstödet"

Partiernas bokslut börjar vara färdiga. Nu ser vi siffrorna svart på vitt, dvs. att alla andra partier än SFP har använt partistödet för information och kommunikation, dvs. "presstödet" för sina egna tidningar. Endast SFP har gett pengar till den obundna pressen, dvs. till de finlandssvenska tidningarna. Så borde det inte vara.
Samlingspartiet har dessutom behållit en avsevärt stor summa för parti-interna ändamål, en större summa än SFP:s hela anslag.
Systemet måste ändras! Varken SFP eller de finlandssvenska tidningarna gillar eller har råd med en diskussion om ett beroendeförhållande, som inte existerar. Tidningarna vill vara obundna och SFP vill varken föra eller höra en diskussion om att pengarna avgör i vilket ljus SFP förs fram i medierna.