fredag 31 juli 2009

Tummen upp för Vega

Sommarprat av både mera och mindre kända personligheter, Sissi men otrolig fantasi att hitta nya teman , intervjuer med profiler från olika regioner, presentationerna av James Bond-filmerna och många flera jätte fina programinslag under sommaren i Radio Vega allt från prat till musik. Mest imponerade presentationen av förmodligen inte bara Finlands utan världens första kvinnliga veterinär, Agnes Sjöblom. Det har varit en stor glädje att stå i köket under semestern.