fredag 25 september 2009

Listval är odemokratiska

I listval är det partierna som rangordnar kandidaterna före valet och invalda blir de första på listan enligt antalet mandat partiets röstetal räcker till. Partierna kan ordna medlemsomröstning för att bestämma ordningsföljden på listan eller låta något partiorgan bestämma ordningsföljden.
Föga skulle partierna tillåta andra än medlemmar bestämma vem som finns på listan och i vilken ordning. Den stora skaran medborgare som inte är partianslutna och som idag avgör valresultatet, skulle inte kunna påverka valet av person. Nya förmågor skulle inte ha någon möjlighet varken att bli invalda eller såsom i personval idag göra sig hörd, få synlighet och bygga politisk karriär.