måndag 9 februari 2009

Bort med anonyma kommentarer på webben

Det är helt oacceptabelt med anonyma insändare eller kommentarer på webben.
Vill en person smutskasta, lovsjunga eller kritisera en politiker, ett parti eller ett fenomen, måste personen ha mod att identifiera sig, att berätta vem hon/han är.
Jag hoppas och s.g.s. kräver att medierna i fortsättningen förutsätter att alla insändare och kommentarer också på webben är försedda med skribentens namn.