tisdag 3 februari 2009

Intresset för Stefan

Stefan är ett populärt namn i Svenskfinland. Idag gällde det Stefan Johansson. Såsom förra veckan och veckan innan och i november. Jag kan ju inte säga att "vila i fred" - men jag vill önska Stefan framgång och lycka till i hans nya jobb och utmaningar och hoppas att han nu får vara i fred. Jobba utan att ha journalister ständigt i hälarna.
Samtidigt vet jag att Stefan alltid ställer upp och står till tjänst då det gäller sfp-politik, analyser, idéer och strategier. Såsom redan ikväll. Partiet har förlorat en förmåga i dagspolitiken, Helsingfors däremot inte!
Intresset för Stefan J har varit inte bara stort utan enormt - hoppas han får arbetsro och vi kan föra diskussionen vidare i politiken och med politiska frågor med en annan Stefan, även kallad Steffi.