måndag 26 januari 2009

Försoning och chefer

Vad beror det på att vissa kretsar är immuna mot tolerans och försoning. Styrs de som är intoleranta av en stark ideologisk övertygelse som är kopplad
till en strikt moraluppfattning? Den som kränker normen är för evigt dömd. Denna syn står i kontrast till den liberala synen som felaktigt uppfattas tolerera vad som helst. Det är en väsentligt skillnad mellan att uppmärksamma ett felsteg och därefter förlåta än att uppmärksamma och evigt fördöma. I det senare fallet
är straffet oproportionellt till förseelsen.
Projektet "politik i politiken" har diskuterats i närmare ett år. Efter kommunalvalet
beslöt partiet förverkliga detta projekt och också satsa på mediaexpertis. Handlingsplan skrevs och offertronda företogs bland mediabyråer. Handlingsplanen godkändes i december, mediabyrå/expertis valdes under mellandagarna och 15.1. slogs fast att Stefan Johansson anställs inom projektet.
Sfp har en platt organisation med chefer och två sekreterare, den politiska sekreteraren och partisekreteraren. Det finns bara två som har underordnade, partisekreteraren som basar för alla och regiondirektören för kontaktcheferna. Sfp har utbildningschef, organisationschef, informationschef, redaktionschef...och nu också utvecklingschef. Mera dramatiskt än så är det inte.