lördag 24 januari 2009

Kvinnliga forskare diskrimineras

Hur kan det i dagens Finland vara möjligt att framöver inte betala ersättning åt forskare under moderskapsledigheten.
Finansministeriet lär ha gett direktiv som kommer att tillämpas åtminstone av Finlands Akademi och TEKES, två institutioner som finansierar forskning för över 400 miljoner euro. Enbart för För Finlands Akademis anslag har ca 6000 forskare anställts.
Flera vetenskapsområden inom våra universitet är kvinnodominerade, såsom gymnasierna, vilket betyder att också en stor skara forskare är kvinnor.
Det är emot all jämställdhet, det är diskriminerande och helt enkelt oacceptabelt att kvinnliga forskare inte skulle erbjudas möjlighet till forskarkarriär på samma villkor som männen. Därför måste också ersättning betalas under ev. moderskapsledighet.