torsdag 29 januari 2009

Miljömedvetenhet

För mig känns uppmaningen att konsumera mera främmande. Ärligt talat vill jag konsumera mindre och då tänker jag nog tyvärr inte i första hand på miljön utan på pengarna. Jag vill spara pengar för att ha råd att resa.
Det är visst inte heller miljövänligt att resa, inte åtminstone med flyg. Hur länge skall jag konsumera mindre för att kompensera miljöbelastningen av en semesterresa?
Hur som helst - för några år sedan skulle jag inte ha offrat en enda minut på att ens tänka på en dylik miljöaspekt. Miljömedvetenheten börjar bli ett faktum hos allt fler, också hos oss som inte tidigare tänkt på att pappersinsamling, kompostering, återanvändning av mjölkförpackningar och kaffepåsar är miljövänligt handlande.