tisdag 20 januari 2009

Pinellan efter fyra år

Förra stadsdirektör Lahoniittys löfte om snabb renovering av Pinellan blev till ingenting. Efter diskussioner och flera beslut i stadsstyrelsen om renovering/uthyrning/försäljning förväntade vi oss att Pinellan är renoverad och öppnad 2010 - före kulturhuvudstaden.
Läget idag? Kunde inte låta bli att efterlysa en rapport mitt sista stadsstyrelsemöte till ära igår. För mig är "affären Pinellan" en svart fläck i min politiska karriär i Åbo. Jag skäms på beslutsfattarnas vägnar över att restauranger står tom och förmodligen är dess öde fortsättningsvis ett frågetecken.
Köpebrevet är undertecknat med företagaren Niemi, dock inte hyresavtalet. För hyresavtalet behövs en garantisumma med tanke på kravet på renovering. Niemi skall betala de arkeologiska grävningarna som nu beräknas kosta 600 000. Vad hittar man där? Själva renoveringen kostar ca 3.8 miljoner euro, inte 1,8 som man trodde. Kan man alltså renovera och bygga under gjorden eller finns där ruiner som inte kan rivas? Att bygga ovanpå gjorden kröver stadsplaneändring, vilket Niemi signalerat att han anhåller om.
Frågan kommer till fullmäktige....i juni....i augusti...Varför fick inte Jerome i tiderna hyra fastigheten? I så fall skulle "affären Pinellan" vara avklarad.
För min del är ju frågan inte avslutad...som fullmäktig kommer jag kanske att ha "affären Pinellan" på listan under kommande fyra år, eller?